Jednání na Generálním ředitelství Vězeňské služby ČR ze dne 30.05.2018

Zápis z jednání se zástupci odborových svazů dne 30. 5. 2018

Přítomni:
NOS: Venuše Hudská, Jaroslav Aim, Bc. Josef Malý, Petr Cieluch,
UBS: Jan Šulc, David Vacek
VS ČR: brig. gen. Mgr. Simon Michailidis, mjr. Mgr. Jiří Dolejší, Ing. Ivan Novotný, Ing. Mgr. Petra Prokešová

Jednání zahájil brig. gen. Mgr. Simon Michailidis, který v rámci diskuse otevřel jednotlivé body zaslané odborovými svazy. V této souvislosti taktéž představil připravované NGŘ, kterým se určují platové tarify lékařů a zubních lékařů ve VS ČR, podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

1. Dotaz k poskytování inventurních soupisů skladu ve Skutči za posledních 5 let
– K požadavku o dodání inventarizačních sestav za posledních 5 let bylo uvedeno, že se jedná o interní citlivé informace a nelze dále rozšiřovat okruh osob, které se s tímto materiálem seznámí. V inventarizačních sestavách jsou vedeny nejen výstrojní součástky ale i ostatní materiál sloužící k zabezpečení chodu a bezpečnosti věznic a osob, které se podílejí na ochraně věznic, ale i přepravě nebezpečných pachatelů
trestné činnosti a utajovaných osob. V této souvislosti byla odborovým organizacím nabídnuta možnost se s podklady seznámit v rámci jednání na GŘ VS ČR.

2. Aktuální informace k vystrojování
– Nákup zimních bund na rok 2017 – 4000 ks – úkol splněn. V letošním roce předpokládáme dodávku dalších 3000 ks bund.
– Dále byly od začátku roku vysoutěženy a uzavřeny smlouvy na dodávky:
 zateplovacích vložek do služebních plášťů,
 opasků,
 triček pro vězněné osoby – na překlenutí doby do uzavření rámcové dohody
 kovového označení,
 kapesníků,
– Probíhá nadlimitní veřejná zakázka na dodávku bot pro příslušníky. Dne 26. 4. 2018 proběhlo otevírání obálek. Dodávky obuvi lze předpokládat ve 2 pol. roku 2018 za předpokladu zdárného ukončení veřejné zakázky. Jedná se o polobotky celoroční a letní z materiálu hovězinová useň a měkčí a kvalitnější podrážky, dále poloholeňová obuv také z kombinovaných materiálů vysoce odolných proti zátěži, zcela nový design a odpružená pata, dále polo-sportovní obuv, která je zcela novou výstrojní součástkou a bude využívána jako lehčí pracovní obuv. Jedná se o obuv, která byla zástupcům odborů předváděna na společném jednání koncem roku 2017.
– V současné době je ve schvalovacím procesu na MSp nadlimitní veřejná zakázka na dodávky veškerých triček, mikin a tílek pro příslušníky i vězněné osoby.
– V letošním roce dále předpokládáme vyhlášení nadlimitních veřejných zakázek na dodávky:
 koženky a matrací,
 vězeňské obuvi,
 uniforem,
 pracovních uniforem.
– Postupně jsou vydávány nové znaky VS ČR – zatím pouze vedení věznic. Dle nově  připraveného NGŘ budou poté vydávány všem příslušníkům VS ČR.
– V rámci nových připravovaných zakázek probíhá testování, nebo vzorování nových
materiálů:
 Kalhoty šedomodré – změna materiálu (prací, komfortnější),
 Kalhoty a saka tmavé – změna materiálu (prací, komfortnější),
 Košile – probíhá testování světlých – 80% bavlna a 100% bavlna (nyní složení 55% bavlna 45% polyester) – dále změna střihu pro muže a ženy,
 Uniformy pro ženy – šaty – nová výstrojní součástka – 2 typy,
 K šatům se dále testují 2 střihy sak,
 POLO trika – celková změna – zcela jiné materiálové složen

– K testování je nutné sdělit, že v rámci zkoušení nových materiálů VS ČR přistoupila k novému formátu testů, kdy jednotlivé komponenty testujeme v rámci jedné organizační jednotky a to z důvodu snazšího vyhodnocení a doložení relevantních
informací od příslušníků.
– Ohledně zimních bund pro nové příslušníky bylo sděleno, že z důvodu vysokých nákladů zatím touto bundou vybavováni nebudou. V této souvislosti byla představena nová zateplovací vložka do „šusťákových“ bund.
– Při testování v rámci celé VS ČR, tj. při velkému rozptylu testovaných vzorků po OJ, nebylo testování zcela efektivní. V této souvislosti je nutné uvést, že někteří kolegové, kteří se testování účastnili, ne zcela profesionálně k testování přistupovali, což stěžovalo vyhodnocení. Z tohoto důvodu bylo nutné přikročit k efektivnějšímu testování, tzn. z jedné OJ je více příslušníků zapojeno do testů.

3. Požadavek k vzdělávání v rámci VS ČR
– Odborová organizace (UBS) zaslala dotaz, cituji „je v současné době nějaký posun ohledně vzdělávání v rámci VS ČR, dlouhou dobu tato problematika pokulhává …“. K tomu bylo sděleno, že problematika vzdělávání je velmi rozsáhlá a v této souvislosti byly odborové svazy požádány o konkrétní doporučení či konstruktivní návrh k celé problematice, bez obecných prohlášení, ke kterým se VS ČR jen stěží může relevantně vyjádřit. Pokud bude předložen konkrétní návrh na zlepšení situace, např. změnou
NGŘ, budeme se věcí velice intenzivně zabývat.
– V příloze uvádíme výčet poskytovaného vzdělávání v rámci Akademie VS ČR.

4. Neobsazená tabulková místa na OJ k 1. 7. 2018
– Je pravděpodobné, že VS ČR bude snížen objem mzdových prostředků v případě neobsazenosti tabulkových míst nad 3 %. Neobsazené tabulky nad 5 % budou odebrány i se mzdovými prostředky a od 3% do 5 % neobsazenosti tabulková místa VS ČR zůstanou nekryta mzdovými prostředky.

5. Zvláštní příplatky
– V současné době se VS ČR zabývá dopady vyplývajících ze změny zákona č. 361/2003 Sb., účinné od 1. 1. 2019, kdy dochází ke změně výše zvláštních příplatků. V současné době jsou projednávány prostředky na krytí dopadů změny zákona č. 361/2003 včetně vyvolaných dopadů v oblasti platových prostředků pro civilní zaměstnance. Zvolené řešení bude ovlivněno přidělenými rozpočtovými prostředky na mzdy, a to jak v kategorii příslušníků, tak i občanských zaměstnanců.

6. Projednáno nové NGŘ, kterým se určují platové tarify lékařů a zubních lékařů
– Nařízení je v současné době v připomínkovém řízení. Jeho účinnost by měla nabýt dne 1. 7. 2018. Tímto nařízením se ve VS ČR, jako poskytovatele zdravotnických služeb, stanoví platové tarify zaměstnanců v pracovně právním poměru k VS ČR, kteří jsou lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby. V této souvislosti byly odborové svazy seznámeny s novou navrhovanou stupnicí platových tarifů. Celá věc byla následně diskutována.

7. Diskuse
– Vedení VS ČR konstatovalo, že s důrazem na primární zajištění finančních prostředků pro bezpečnostní sbor se podařilo zajistit ve spolupráci s ekonomickou sekcí MSp finanční zdroje ke krytí náborového příspěvku pro příslušníky a vyjednat finanční zdroje ke krytí základních potřeb v oblasti vystrojování příslušníků i odsouzených. K náborovým příspěvkům bylo taktéž sděleno, že se problematika bude v pololetí roku 2018 analyzovat a může dojít ke změně podle aktuálních potřeb OJ.
– NOS upozornil na zvláštní příplatky. K tomu bylo sděleno, že v rámci GŘ VS ČR se uskutečňují jednání k této věci s cílem navýšit zvláštní příplatek zaměstnancům v optimální výši, ale dle našich finančních možností.
– Ze strany odborového svazu zaznělo upozornění k plánované změně valorizace důchodů, která by se mohla negativně projevit na valorizacích výsluhových nároků.
– NOS dále nastolil diskusi ohledně ohodnocení občanských zaměstnanců, u příslušníků konstatovali nemožnost karierního postupu „díky“ v minulosti provedenému zcivilnění. V rámci tohoto tématu došlo ke konsensu, bude nutné tuto problematiku i nadále řešit.
– Ze strany vedení VS ČR bylo navrženo, aby odborové organizace podpořily vyjednávání ohledně zajištění finančních prostředků na MF; taktéž aby iniciovaly změnu vyhlášky k FKSP.
– Taktéž bylo upozorněno, že jsou rozdílné přístupy ke stanovení objemu mzdových prostředků pro příslušníky a občanské zaměstnance při sestavování rozpočtu na MF ČR. Tato skutečnost může vést k nesouladu mezi výší příplatků pro příslušníky a civilními zaměstnanci přímo pracujícími s odsouzenými (vychovatelé, pedagogové, aj.)
– V rámci diskuse bylo navrženo, že ve stejném formátu, tj. vedení VS ČR a odborové svazy, se budeme scházet každý měsíc.
– V této souvislosti byly odborové svazy požádány o zasílání zcela konkrétních podnětů, podkladů či požadavků před stanoveným jednáním, abychom se jimi mohli zabývat.

8. Termín dalšího jednání
– 25. 6. 2018 od 10:00 hod., zasedací místnost GŘ VS ČR, případné podněty zaslat ŘK GŘ VS ČR v dostatečném časovém předstihu.

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings