HISTORIE

Unie bezpečnostních složek je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., a zároveň legální a legitimně uznanou odborovou organizací, registrovanou Ministerstvem vnitra České republiky dne 06. února 2007, pod IČ: 27055949 (od 01. ledna 2014 vedená u Městského soudu v Praze pod značkou L 17435), sdružující na základě dobrovolného členství příslušníky Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Vězeňské služby České republiky, Celní správy, strážníků Obecních a Městských policií a jejich zaměstnanců.

Cílem Unie bezpečnostních složek je ochrana práv a oprávněných zájmů svých členů v souladu s platnými právními normami a stanovami odborové organizace Unie bezpečnostních složek.

Logo a symbol Unie bezpečnostních složek:

Logo Unie BS

Základem loga Unie BS je symbol složený ze 4 samostatných stylizovaných symbolů reprezentujících jednotlivé organizace zastoupené v Unii:

Plamen – Hasičský záchranný sbor ČR
Hvězda – Policie ČR
Meč – Vězeňská služba ČR
Merkur – Celní správa ČR

VZNIK

Unie bezpečnostních složek MV vznikla oficiálně dne 6. února 2007, a to registrací u Ministerstva vnitra České republiky. Vznik Unie bezpečnostních složek byl reakcí nespokojených řadových příslušníků na zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, který vešel v účinnost k 1. 1. 2007.

Předchůdcem legitimní odborové organizace byla tzv. „Iniciativa 361“ – uskupení několika příslušníků bezpečnostních sborů, kteří měli pocit, že je třeba proti legislativní změně zásadně vystoupit. Uvedení příslušníci sepsali petici proti zákonu o služebním poměru, který nazvali „Manifest 361“. Uvedený dokument obsahoval 14 bodů, se kterými Iniciativa 361 v novém služebním zákoně nesouhlasila.

Následoval historicky první protest příslušníků bezpečnostních sborů, tzv. „Křižíkova fontána 2007“, který proběhl dne 27. února 2007.

Historicky prvním předsedou a osobou, která provedla registraci, byl Jiří Vítek. První výkonný výbor Unie bezpečnostních složek MV byl složen z následujících příslušníků:

  • Jiří Vítek – předseda Unie bezpečnostních složek MV
  • Jindřich Kovář – 1. místopředseda Unie bezpečnostních složek MV
  • Josef Vondráček – 2. místopředseda Unie bezpečnostních složek MV

Druhým předsedou byl Miloš Plechatý, který se stal členem Unie bezpečnostních složek 1. března 2007, následoval jej Zdeněk Buřič, poté opětovně Miloš Plechatý a znovu Jiří Vítek.

Vzhledem ke skutečnosti, že do Unie bezpečnostních složek Ministerstva vnitra vstupovali i příslušníci dalších bezpečnostních sborů, bylo z názvu vypuštěno sousloví „Ministerstva vnitra“ a v současné době vystupuje organizace pod názvem Unie bezpečnostních složek.

Poslední řádně zvolený předseda Unie bezpečnostních složek Jiří Vítek, rezignoval na svou funkci dne 30. března 2016 z důvodu svých politických aktivit, které byly neslučitelné s činností předsedy odborové organizace. Z uvedeného důvodu byl mandátem Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek delegován na post předsedy Unie bezpečnostních složek od 31. března 2016 současný předseda výkonného výboru Unie bezpečnostních složek pro Policii České republiky Zdeněk Drexler, který stál v čele organizace do řádných voleb, které proběhly v květnu roku 2017.

Na Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek dne 4. května 2017 získal mandát předsednictví Unie bezpečnostních složek na období let 2017 – 2021 Zdeněk Drexler. Své předsednictví Zdeněk Drexler obhájil dne 23. 9. 2021 ve volbách na druhé volební období 2021 – 2025. Předseda Zdeněk Drexler odstoupil na vlastní žádost ke dni 31. července 2022.

Ke dni 1. srpna 2022 byl vedením Unie bezpečnostních složek pověřen jeden z jejích zakladatelů z roku 2007, a to Mgr. Aleš Lehký, MBA.

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings