Právní pomoc

Unie bezpečnostních složek má podepsanou smlouvu o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří  JUDr. Tomáše Vymazala a advokátní kanceláří Mgr. Václava Strouhala.

Právní pomoc bude poskytnuta při splnění následujících podmínek:

  • věc se týká výkonu služby, služebního poměru nebo s ním úzce souvisí – v případě civilních sporů právní pomoc neposkytujeme
  • žadatel o právní pomoc je řádným člen Unie bezpečnostních složek a má zaplacený členský příspěvek
  • k události došlo v době, kdy jste byli členy Unie bezpečnostních složek (není možné mít „rozjetý“ spor a následně účelově vstoupit do odborů)
  • právní pomoc bude poskytnuta na základě písemné žádosti a po schválení této žádosti 
  • při akutních a neodkladných případech, zejména při omezení osobní svobody příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů, využijte NONSTOP právní linku

Podrobné informace k poskytnutí právní pomoci naleznete v Řádu právní pomoci Unie BS

Nonstop právní linka

Jste členy Unie bezpečnostních složek? Byli jste jako příslušníci bezpečnostního sboru zajištěni, zadrženi nebo jsou proti vám konány neodkladné a neopakovatelné úkony, a to zejména ze strany Generální inspekce bezpečnostních sborů? Splňujete nárok na právní pomoc dle platných interních aktů Unie bezpečnostních složek? Pak využijte svého práva, nevypovídejte a okamžitě kontaktujte právní HOT LINE Unie bezpečnostních složek


7 7 6   0 5 0   0 6 0


O vaší situaci bude bezprostředně vyrozuměn advokát, který se k vám dostaví do 24 hodin od oznámení a převezme vaší obhajobu.

Linka je určená POUZE pro akutní a neodkladné případy. Důrazně žádáme, aby linka nebyla zneužívána k dotazům týkající se právního poradenství, které snese odkladu, dále pak informací týkající se chodu Unie bezpečnostních složek, benefitů apod.

Žádost o právní pomoc

Žádost o poskytnutí právní pomoci si člen Unie bezpečnostních složek stáhne, řádně vyplní a následně zašle cestou předsedy základní organizace, a to v případě, když je proti němu zahájeno jakékoli řízení v souvislosti s výkonem služby (kázeňské, správní, trestní).

Jedinou výjimkou, kdy lze užít přímo NONSTOP právní linku, jsou situace, kdy člen Unie bezpečnostních složek potřebuje právní pomoc bezodkladně, tedy v případech, kdy je omezen na osobní svobodě příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
eu_cookies_bar
eu_cookies_bar_block

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings