Souhrn jednání Unie BS v uplynulých dnech

Unie bezpečnostních složek se za uplynulých cca deset dní zúčastnila několika jednání, ze kterých vám nyní představíme výtah těch nejpodstatnějších informací. Jednalo se postupně o poradu policejního prezidenta s krajskými řediteli a řediteli celorepublikových útvarů dne 18. června 2018, jednání pracovní skupiny u I. náměstka ministra vnitra a jednání s premiérem a ministryní financí dne 19. června 2018, jednání Podvýboru pro Policii České republiky dne 20. června 2018 a jednání policejního prezidenta s odborovými organizacemi dne 27. června 2018.

Porada policejního prezidenta s KŘ a řediteli CÚ:

 • za Unii BS se zúčastnili Zdeněk Drexler a Aleš Lehký
 • po úvodním slovu policejního prezidenta měla možnost se prezentovat Unie bezpečnostních složek
 • policejní prezident položil otázku, zda je stravné priorita, když na nejsou dostatečné finance
 • o zvláštním příplatku se povede diskuze
 • neočekávaně dorazil ministr vnitra Lubomír Metnar, který přinesl aktuální informace:
  • požadavky ministerstva vnitra na Vládu ČR ohledně financí byly ze všech ministerstev nejvyšší
  • stravné bude hrazeno z rozpočtu ministerstva vnitra
  • finanční „nadpožadavky“ MV jsou ve výši 2,6 mld korun
  • návrh na finance z ministerstva financí: 2% do tarifů + 4% objemu fin. prostředků na zvláštní příplatek
  • policejní prezident se důrazně ohradil proti rozdělení 2 + 4%; toto považuje za nedostatečné
  • Policie ČR potřebuje nutně finance na obměnu vozového parku (potřebuje cca 1,7 mld., dostala 600 mil.)
  • v současné době se z rozpočtu neustále „lepí“ deficit; policie potřebuje zafinancovat výrazně více
 • s největšími problémy se potýká KŘP hl. města Prahy
 • představen IS TRANSFER POLICISTŮ – nápad plk. Kučery (ředitel KŘP Středočeského kraje) – jedná se o systém, kam se zavede policista, který chce někam převést a pokud systém najde shodu mezi dvěma a více policisty, je možné výměnu provést. Cílem je vyjít vstříc policistům, kteří chtějí přejít jinam, ale neví o sobě. Realizována bude výměna „kus za kus“
 • denně je převeleno 411 policistů; za převelení jsou odměny krácené za PN nebo ŘD
 • v případě zvláštního příplatku je cílem policejního prezidia využít celou škálu, kterou dává zákon, tj. 5.000 – 10.000,- Kč; dorovnat pouze na spodní hranici 5.000,- Kč všem je považováno za nepřijatelné
 • od 01.01.2019 by měla fungovat systemizace služebních dopravních prostředků

Jednání pracovní skupiny I. náměstka ministra vnitra o vzniku zákona o veteránech bezpečnostních sborů

 • za Unii BS se zúčastnil Zdeněk Drexler
 • cílem bylo představit pracovní verzi návrhu záměru zákona o veteránech bezpečnostních sborů, který by uzákonil statut „veterán bezpečnostních sborů“, který v současné době neexistuje
 • myšlenka z ministerstva vnitra byla taková. že veteránem by stal příslušník, který má odslouženo 25/30 let a více
 • toto odmítli zástupci spolku Veterán Policie ČR, z. s. a také zástupce Unie BS – tito navrhli, aby se veteránem stal příslušník po 15 odsloužených letech a následné roky by umožnily např. čerpat další, nadstantartní benefity (např. lázeňská nebo rehabilitační péče apod…)
 • poslanec Zdeněk Ondráček navrhnul zahájit jednání o zákonu o „Aktivních zálohách“
 • všechny připomínky byly zapsány a k dalšímu jednání pracovní skupiny by mělo dojít v měsíci srpnu

Jednání s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou

 • za Unii BS se zúčastnil Zdeněk Drexler, dále pak pan poslanec Zdeněk Ondráček a za NOS PČR Milan Štěpánek
 • premiér Andrej Babiš uvedl, že mu bylo řečeno, že celkový objem financí 6% rozdělené do 2 % + 4 % je dostatečné a všichni jsou s tímto spokojeni
 • ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že nevidí moc šancí na další navýšení finančních prostředků; maximálně jiné rozdělení (všechny finance do tarifů, všechny finance do zvláštních příplatků apod…)
 • jak Zdeněk Drexler, tak Milan Štěpánek uvedli, že s tímto nesouhlasí; tento postoj podpořil i Zdeněk Ondráček
 • Milan Štěpánek uvedl, že v současné době je průměr zvláštního příplatku cca 4900,- Kč a aby byl tento průměr poměrně zachován, je třeba, aby byl nový průměr zvláštního příplatku 7500,- Kč a toto navrhovaná 4 % nemohou pokrýt
 • premiér Andrej Babiš jednání předčasně opustil s tím, že až najdeme shodu, bude s námi jednat dál
 • ministryně Alena Schillerová uvedla, že se máme vrátit s jednáním na úroveň PP a MV a následně se s ní sejít znovu (již máme termín – poslední týden v červenci 2018)
 • Zdeněk Drexler uvedl, že takovéto jednání skončí příslušníky BS v ulicích, na což MF odpověděla slovem „nevyhrožujte“

Podvýbor pro Policii České republiky, obecní a městské policie a SBS

 • za Unii BS se zúčastnil Zdeněk Drexler
 • do roku 2020 by měl mít každý policista svou „podkošilovou“ balistickou ochranu
 • do konce letošního roku bude hotova systemizace SDP
 • měl by být realizován eSHOP pro výstrojní součástky tak, aby si každý policista mohl objednat oblečení na sebe
 • náměstek MV pan Zmatlík uvedl, že zvláštní příplatek dorovnaný pouze na hranici 5.000,- Kč je nepřijatelný
 • náměstek PP pro ekonomiku brig.gen. Petřík také hovořil o nepřijatelnosti takového návrhu
 • Zdeněk Drexler uvedl nespravedlnost takového rozhodnutí – ti, kdo mají dnes 5.000,- Kč by nedostali nic; některé návrhy z pera MF jsou přímo urážející
 • zástupce NOS PČR Petr Cieluch uvedl, že ve Vězeňské službě ČR je zvláštní příplatek např. 4880,- Kč a dorozvnání na 5.000,- Kč je nepřijatelné
 • Podvýbor pro Policii ČR se usnesl, že zašle Vládě České republiky výzvu, aby se požadavky odborových organizací na finance, vážně zabývala

Jednání Policejního prezidia ČR se zástupci odborových organizací

 • za Unii BS se zúčastnili Zdeněk Drexler, Aleš Lehký  Martin Štráfelda
 • za ústřední téma bylo považováno téma financí
  • návrh ministryně financí – 6 % (2 % + 4 %) činí 1,28 mld. Kč
  • aby došlo ke spravedlivé (střední) variantě zvláštního příplatku, je třeba 1,4 mld. Kč (bez navýšení tarifů)
  • pokud bychom chtěli navýšení finančních prostředků o 10 % , bude se jednat o 2,13 mld. Kč – tato varianta se bude prosazovat
 • zvláštní příplatek se bude tlačit na variantu, která pokryje celou škálu, kterou umožňuje zákon, tj. 5.000 – 10.000,- Kč
 • stravné – finance na stravné garantuje ministerstvo vnitra do konce roku 2018; pak z vlastních zdrojů Policie České republiky; ministerstvo vnitra nabízí 170 mil. Kč, ale na celý rok je potřeba cca 340 mil. Kč; pokud dojde k variantě, že ministerstvo vnitra nebude garantovat finanční pokrytí po celou dobu, bez přispění Policie ČR, nebude příspěvek na stravné realizován. V současné době se vedou jednání s tím, že vize MV ke spuštění je měsíc září 2018
 • výstrojí součástky jsou všechny vysoutěžené (15.000 ks od každé)
 • není ve výrobních možnostech výrobců a dodavatelů vše dodat naráz a stejně tak oděvní výdejny nemají kapacity; 
 • v krajích Stč, HK a KV byl spuštěn testovací provoz eSHOPu oděvních výdejen, kdy tento se osvědčil a na podzim by měl fungovat pro všechny policisty a tito si budou objednávat přímo pro sebe; dodání bude realizováno kurýrem do jednoho týdne
 • následně se jednalo o případných úpravách v kolektivní dohodě
 • řešila se lepší právní ochrana policistů (návrh NOS PČR)

Pozitivním výsledkem všech jednání je téma navýšení finančních prostředků, kdy všichni zástupci odborových organizací, Policejní prezidium ČR, ministerstvo vnitra považují avizované „navýšení“ za nepřiatené a společně budou tlačit na ministerstvo financí, aby změnilo svůj postoj a objem finančních prostředků byl navýšen o 10 %.

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings