Zákon o služebním poměru – připomínkové řízení

Dne 12. 3. 2024 jsme vás informovali, že do veřejné elektronické knihovny legislativního procesu byl vložen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Současně bylo zveřejněno, že připomínkové řízení k uplatnění připomínek bude probíhat do 11. 4. 2024.

Tímto vás informujeme, že Unie bezpečnostních složek dnešního dne odeslala do připomínkového řízení na ministerstvo vnitra celkem 58 zásadních nebo doporučujících připomínek. Celá řada uplatněných připomínek je ve prospěch příslušníků bezpečnostních sborů.

Mezi některými uplatněnými připomínkami, které zveřejňujeme, jsou např. tyto připomínky:

1) požadujeme zpřísnění podmínek pro vznik služebního poměru pro občana jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, ale není státním občanem České republiky,

2) u kázeňského trestu požadujeme zachování dosavadní právní úpravy, že se příslušníkovi ukládá kázeňský trest snížení základního tarifu až o 25 procent na dobu nejvýše 3 měsíců nikoliv z celého služebního příjmu,

3) nesouhlasíme s částí navrhovaného ustanovení § 80 odst. 8, kde se uvádí, že nárok na ozdravný pobyt nevzniká příslušníkovi, který podal žádost o skončení služebního poměru,

4) Navrhujeme, aby se stupnice základních tarifů zvýšila ze současných 12 stupňů na nových 14 stupňů,

5) U zvláštního příplatku navrhujeme, že se zvyšuje o procentní nárůst průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu,

6) Navrhujeme, aby příplatek za službu ve svátek byl místo 25 % vyjádřen číslovkou 100 %, a příslušníci byli stejně odměňováni za práci ve svátek jako zaměstnanci státu, kteří jsou pod zákonem o státní službě nebo pod zákoníkem práce,

7) Navrhujeme, aby odměna za služební pohotovost se zahrnovala do měsíčního služebního příjmu pro účely stanovení výše výsluhových nároků. Současně předkladateli návrhu novely připomínáme, že z judikatury Soudního dvora Evropské unie vyplývá, že doba pracovní pohotovosti musí být automaticky kvalifikována jako „pracovní doba“, pokud má pracovník povinnost během této doby zůstat na pracovišti, které je odlišné od jeho bydliště, a být tam k dispozici zaměstnavateli,

8 ) Navrhujeme, aby úprava doznala změn v případech, kdy se bývalý příslušník stane invalidním a v důsledku vyššího invalidního důchodu mu zanikne nárok na pobírání výsluhového příspěvku, který je nižší než přiznaný invalidní důchod. V praxi nastaly případy, kdy příslušník, ačkoliv vykonával pro stát náročnou službu, která se mnohdy podepsala na jeho zdraví, tak nemá dosud nárok na souběh invalidního důchodu s výsluhovým příspěvkem a někdy doslova takový příslušník živoří s přiznaným invalidním důchodem. Navrhujeme proto, aby bývalý příslušník, který pobírá invalidní důchod souběžně s ním pobíral i výsluhový příspěvek,

9) Navrhujeme u § 159, který se týká zvýšení výměry výsluhového příspěvku, aby se v odst. 1 za slovo důchodů na konci textu doplnila slova „a o polovinu pevné částky, o níž je zvýšen důchod“.

(tým Unie BS, www.uniebs.cz)

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings