20. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek

Ve dnech 9. – 10. listopadu 2023 proběhlo 20. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek za účasti policejního prezidenta genpor. Mgr. Martina Vondráška a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky genpor. Ing. Vladimíra Vlčka, Ph.D., MBA.

Generální ředitel HZS se za svůj sbor vyjádřil k rozpočtu na rok 2024. Poté hovořil o otázce bezpečnosti, na kterou je potřeba pohlížet, že je jedna a nikoliv, že máme vnější a vnitřní. Tím myslel rozdílné financování jednotlivých resortů ministerstva obrany x ministerstva vnitra v roce 2024. Na konkrétních příkladech potom vysvětlil, jak v případě ohrožení nebo narušení bezpečnosti v ČR nebo v Evropě se společně, na konkrétních činnostech, podílí PČR, HZS a Armáda ČR. V oblasti bezpečnosti dále zmínil, že polovina států NATO navyšuje prostředky na bezpečnost, protože si uvědomují jakým rizikům mohou do budoucna čelit a je potřeba se na ně připravit. V oblasti služebních příjmů považuje za legitimní, aby byly garantovány na úrovni 140 % průměrné mzdy. Dále se generální ředitel HZS vyjádřil k personální situaci. V oblasti odchodů, je personální situace v roce 2023 u HZS stabilizovaná a je výrazně lepší než v roce 2022, kdy odchodovost činila více jak 6 %. V roce 2023 je odchodovost na úrovni 2.2 %. Ve svém vystoupení se GŘ HZS obrátil i k přítomným zástupcům městských a obecních policií a v rámci vznesených dotazů sdělil, že příslušníci Hasičského záchranného sboru považují strážníky obecních policií za jedny ze svých nejbližších partnerů, a obecní policie považuje on sám od začátku za integrální součást integrovaného záchranného systému, a to i přesto, že doposud nejsou výslovně zmíněny v zákoně o integrovaném záchranném systému. Ke změnám v tzv. „krizové legislativě“ uvedl, že s obecní policií bylo vždy počítáno jakožto s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, a novela zákona o integrovaném záchranném systému výslovně zmiňuje obecní policie jakožto ostatní složku. GŘ HZS nesouhlasí s vytvořením specifické složky v rámci integrovaného záchranného systému pro obecní policie, protože jednak není nikdo schopen vymezit věcný obsah takové specifické složky, jednak by její zřízení „nabouralo“ celou koncepci zákona, a jako problém vidí i fakt, že z 205 obcí s obecním úřadem s rozšířenou působností, 14 nemá zřízenu obecní policii, což je rovněž překážkou pro vznik nové složky integrovaného záchranného systému. Svá slova GŘ HZS potvrdil i na schůzce Pracovní skupiny MV k problematice MP a OP, která se konala 13.11.2023 v budově MV ČR. Další z témat, kterému se věnoval byly některé otázky připravované novely zákona o služebním poměru. Zopakoval, že se jedná o technickou novelu, a že platí statut quo v otázkách výsluhových nároků, že se na výsluhový příspěvek a odchodné nebude sahat – garance ministra vnitra.

Policejní prezident svůj projev rozdělil do 5 oblastí. V úvodu se dotknul spolupráce s Unii bezpečnostních složek, které si váží, vyzdvihl aktivitu a zdravou komunikaci na úrovni PP, MV. Současně sdělil, že na úrovni krajských ředitelství nezaznamenal vůči činnosti Unie BS žádné výhrady. Jako druhé téma otevřel dvě aktuální témata, která rezonují napříč celou policií, a to výkon služby v rámci 24hodinových směn a home office neboli výkon služby z jiného místa, kdy tento byl novelou, s účinností od 1. 10.2023, přidán do zákona o služebním poměru. V souvislosti s tématem 24hodinových směn se následně vedla mezi policejním prezidentem a účastníky shromáždění diskuze, přičemž jednotliví předsedové základních organizací Unie BS nebo koordinátoři Unie BS z řad policistů sloužících na základních útvarech služby pořádkové nebo dopravní policie sdělovali policejnímu prezidentovi v čem vidí úskalí 24hodinových směn, a že nedoporučují jejich plošné zrušení. Policejní prezident si z uvedené diskuze odnesl řadu poznatků. Následně dne 15.11.2023 obdržela Unie BS pozvánku z policejního prezidia na monotématickou schůzku k problematice plánování 24 hod. služeb a homeoffice. Jednání se uskuteční dne 22.11.2023, kde budeme hájit Vaše zájmy, a proto nám do diskuze můžete napsat v čem spatřujete nevýhody nebo výhody 24hodinových služeb, které na jednání policejnímu prezidentovi předneseme. Policejní prezident toto téma otevřel ze dvou důvodů, přičemž za ně považuje: nekalou konkurenci uvnitř sboru, a že 24hodinová služba přináší řadu rizik. Současně uvedl, že nikdo z vedení nemá zájem zakázat 24hodinové služby plošně. Měla by se však stanovit pravidla, která po diskuzi a vyhodnocení by měla začít platit od 1.1.2024. Z dalších témat, o kterých pan policejní prezident hovořil byla současná personální situace u policie, vyjádřil se k otázkám rozpočtu policie na rok 2024 a k bezpečnostním výzvám. V rámci personální situace hovořil o tom, že jak z hlediska náboru, tak i odchodů policistů jsme na tom lépe než v roce 2022. Stejně jako u HZS by letos měla být odchodovost příslušníků maximálně do 3 %. V roce 2022 byla odchodovost nad 6 %. Za důvod snížení odchodovosti policistů policejní prezident považuje synergický efekt, který zafungoval v podobě 10 % přidání do tarifu příslušníků od 1.1.2023, zavedení stabilizačních příplatků, komunikace vně a dovnitř policie, šikovnost v náboru atd. V rámci rozpočtu uvedl, že nesmí dojít ke snížení služebních příjmů, a naopak je potřeba hledat zdroje na posílení rozpočtu policie, jinak budeme nekonkurenceschopní. Dále sdělil, že na provoz policie jsou pro příští rok zajištěné finanční zdroje na 8 měsíců, přičemž MV se zavázal v rámci své politické odpovědnosti zajistit na zbylé čtyři měsíce, které nejsou v současnosti pokryté dostatek finančních prostředků, a to nejpozději do poloviny příštího roku.

V rámci shromáždění řešila Unie BS otázky vnitřního chodu organizace, propagace, vylepšení benefitů pro členy Unie BS. Všem předsedům základních organizací Unie BS byly předány nové členské karty, které jsou v současné době z jejich strany Vám distribuovány i s jedním malým překvapením. V souvislosti s řečeným Vás dále vyzýváme ke sledování naší facebookové stránky, webu Unie BS, Twitteru, kde se o dalších novinkách a podrobnostech vylepšení benefitů dozvíte úderem půlnoci dne 20.11.2023.

(předsednictvo Unie BS, www.uniebs.cz, chráníme Vaše práva a jistoty, přidej se i ty k nám, elektronická přihláška na webu).

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings