Vyjádření bývalého předsedy Unie BS Zdeňka Drexlera ke lživým informacím pana Vojtěcha Blažka z portálu Seznam Zprávy

Po mediálních útocích na osobu bývalého předsedy a bývalého policisty Zdeňka Drexlera, jsme mu dali prostor k vyjádření. Toto zveřejňujeme v nezměněné podobě, v původní verzi.

10.12.2016 jsem překročil rychlost. Další téměř 4 měsíce se nic nedělo.

30.03.2017 – zástupce vedoucího Územního odboru Most dohodl schůzku v restauraci, kde na mě vyvíjel tlak, s tím že se nemám bránit a mám se nechat potrestat, protože stejně nemám šanci trestu se vyhnout

Květen 2017 – uložen na ÚO Most trest zákazu řízení trest bez bez výslechu, bez možnosti určit si obhájce.

Prosinec 2017 – trest potvrzen odvolacím orgánem KŘP Ústí nad Labem na poslední chvíli jen proto, aby se stihla lhůta. Některé úkony nebyly provedeny. Dne 11.12.2017 podána správní žaloba

Z mého pohledu pak 11.12.2017 – říjen/začátek listopadu 2020 se nic nedělo, nikdo se neozval, nikdo po mě nic nechtěl.

Dne 15.09.2020 jsem, pro jistou, pro můj klid, byl osobně na Magistrátu města Mostu, kde jsem si požádal o výpis z Evidenční karty řidiče, protože mi bylo divné, že se tak dlouho nic neděje. V EKŘ jsem žádný platný zákaz řízení neměl evidovaný. Tento výpis z EKŘ mám dosud u sebe a mohu jej komukoli předložit, abych doložil pravdivost mého tvrzení.

Dne 10.11.2020 jsem byl Magistrátem města Most vyzván k odevzdání řidičského průkazu. Toto jsem dne 11.11.2020 učinil a žádnou další jízdu jsem neabsolvoval.

Ve výzvě však bylo uvedeno, že zákaz řízení mám od 21.08.2020 do 13.02.2021. Požádal jsem tedy o nový výpis z EKŘ. Zde bylo uvedeno, že zákaz mám skutečně v rozsahu 21.08.2020 do 13.02.2021. Dotazoval jsem tedy, jak je to možné, když necelé dva měsíce zpět jsem žádný zákaz evidovaný neměl. Na to úředník jen pokrčil rameny s tím, že to nedokáže vysvětlit. Oba výpisy z EKŘ mám dosud u sebe. Opět – mohu předložit. Magistrát mi dokonce zaznamenal dva zákazy řízení ve dvou různých období. Takže z jednoho zákazu na půl roku jsem měl dva půlroční zákazy v různé době. Zásada “Ne bis in idem”?

Dne 14.02.2021 jsem požádal o vrácení řidičského průkazu, který jsem po třech návštěvách na Magistrátu města Mostu získal zpět. Úřednice mi tvrdila, že musím absolvovat autoškolu, což nebyla pravda. Po různých dohadech jsem ŘP dostal o cca dva týdny později.

Někdy v cca březnu 2021 jsem byl vyzván orgánem GIBS, že se mám dostavit výslech. Na tomto výslechu jsem se dozvěděl, že jsem podezřelý z přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí, protože v srpnu 2020 proběhl soud, kde byla má žaloba zamítnuta a tedy v rozmezí konec srpna 2020 – začátek listopadu 2020 jsem řídil, ačkoli jsem měl vyslovený zákaz řízení.

Rozsudek ze srpna 2020 mi vlastně dodnes nebyl žádným oficiálním způsobem doručen. Nic jsem nepřevzal, nikdo mě neinformoval. Nebyla mi ani doručena výzva, že soud zasedá.

Dne 25.04.2022 jsem byl okresním soudem zproštěn viny. Dne 30.05.2022 jsem pak zklamaný z chodu policie, z přístupu kolegů a neustálých negativních nálad požádal o propuštění ze služebního poměru. S myšlenkou, že tato kauza nemá na můj odchod žádný vliv. Veškeré důvody se všemi podrobnostmi jsem sdělil Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek dne 04. května 2022. Shromáždění předsedů jsem byl ze své činnosti odpovědný, tedy jsem jim vše sdělil a vysvětlil.

V červnu však odvolací soud rozhodl tak, že zrušil rozsudek a v srpnu 2022 změnil okresní soud rozhodnutí v můj neprospěch s odůvodněním, že právní názor odvolacího soudu je pro “okres” závazný.

Zajímavostí je, že odvolací soud, dle záznamu na internetu, kterých jsem se měl v minulosti držet, zasedl v 00:30 hod (o čemž si dovolím pochybovat) v neveřejném zasedání, přestože v usnesení je napsáno veřejné. Ani já, ani obhájce jsme o tomto nebyli nijak informováni. Mohu dokázat doložením dokumentace.

Na mé argumenty, že skutečně nejsem jasnovidec a není mou povinností hlídat si kroky soudu prostřednictvím telefonu nebo webu mi bylo řečeno, že jsem se měl zajímat sám. Měl jsem si zavolat na soud a informovat se nebo sledovat případný posun na Info portálu webu justice.cz. Advokát u soudu vypověděl, že jsem nebyl řádně a včas informován. Nikým. Závěr tedy je – soud mi neprokázal vinu, protože nebyl předložen žádný důkaz o převzetí nebo alespoň informování o existujícím zákazu řízení. Naopak já jsem prý neprokázal svou nevinu, a proto jsem byl uznán vinným. Přestože, jak státní zástupce, tak soud použil argumentaci, že jsem “vzhledem ke své osobě a postavení vědět měl a mohl”, což je definice nedbalosti nevědomé, konečný verdikt zněl, že jsem se skutku dopustil v úmyslu nepřímém. Jedna ze základních zásad práva “In dubio pro reo”, tedy v pochybnostech ve prospěch obviněného/obžalovaného vzala za své.

Všechny jízdy byly služební, tedy za prací. Ani jedna nebyla soukromá, za zábavou nebo rodinný výlet, jak v minulosti poznamenal jeden služební funkcionář z Územního odboru Most. Bylo mi za vinu kladeno 37 jízd. Všechny jízdy byly řádně zaevidovány v Knize provozu, která sloužila jako hlavní důkazní prostředek, spolu s kamerovými záznamy z průjezdových kamer. Samozřejmě, že jsem všechny jízdy řádně psal. Proč bych je také nepsal a proč bych je řádně neevidoval, když jsem neměl ani ponětí, že bych mohl něco porušit? 

Já se ptám: Co dělal Krajský soud Ústí nad Labem, potažmo pak Magistrát od srpna 2020 do konce října 2020? Chyba v evidenci Magistrátu, evidované dva zákazy řízení ve stejné věci v různých obdobích, ignorace a prodlevy u soudu ve výsledku znamenají, že jsem nepravomocně odsouzený. K soudu se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek. Osobně toto chápu jako velkou křivdu. Snahy očistit mé jméno tímto určitě nekončí. Neuspěju-li v odvolacím řízení, chci zkusit dovolání popř. ústavní stížnost..

Veškerá má tvrzení mohu doložit dokumentací, popř. nahrávkami. Skutečně mohu prohlásit, že fakt nejsem takový blbec, abych vědomě řídil se zákazem řízení. Po celou dobu jsem byl zastupován advokátem. Věřím, že oznamovatel, podle mých informací z policejních kruhů, který využil mé neinformovanosti je nyní spokojený, má klidné spaní a může se na sebe pyšně podívat do zrcadla.

Na úplný závěr. Plných 6 let jsem věnoval pomoci druhým. Šest let jsem si v rámci policie nesáhl na přesčas, na odměnu nebo jinou formu zvýšení platu. Šest let jsem bral plat cca mezi 30 – 35 tis., tedy méně, než leckterý policista na obvodním oddělení. Zatímco někteří opět lživě tvrdí, jaké jsem měl závratné peníze. Pomoc druhým pro mě byla víc, než peníze.

Přesto i proto všechno trvám na tom, že kauza týkající se mého řízení není důvodem mého odchodu od Policie ČR. Nebýt covidových restrikcí, odešel bych dříve. Jen jsem nechtěl nechat kolegy z Unie bezpečnostních složek na holičkách, což se mi stalo osudným. Chápu, že některým to stejně nevysvětlím. Nicméně nekolegialita, negativní prostředí a neustálé stížnosti bez kapky snahy pomoci učinit alespoň drobnou změnu, jsou těmi hlavními důvody.

Toto vyjádření jsem sepsal zejména pro ty, kteří čerpají z polovičatých informací z médií, popř. od paní Lhotákové, která na mě neúnavně podává další a další trestní oznámení a žaloby. Evidentně ze msty, že Unie bezpečnostních složek podala trestní oznámení na jejího přítele, bývalého policistu Pavla Štěpána, kterému soud prokázal zpronevěru 67.000,- Kč na odborových financích, který měl mimochodem tu drzost se na hlavní líčení se mnou přijít podívat. Ten, který okradl své kolegy a kamarády…

Ohrazení se vůči lžím bulvárního novináře Vojtěcha Blažka. Pan Vojtěch Blažek na webu Seznam Zprávy ve svém článku tvrdí, že (citace):

 • advokát to při výslechu před soudem popřel – lež, dle rozsudku řekl advokát něco jiného a hlavně v daný den, který pan Blažek popisuje tam daný advokát vůbec nebyl
 • Hned po vyslechnutí rozsudku se odvolal – lež, nikdo se neodvolal
 • přijde podle zákona o doživotní rentu – lež, nejsem dosud pravomocně odsouzený
 • aniž se o své trestní kauze zmínil – lež, dne 04.05.2022 bylo Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek podrobně o aktuální situaci informováno
 • Drexler tehdy nepravdivě tvrdil, že ho soud už na jaře obžaloby zbavil – lež, dne 25.04.2022 jsem byl okresním soudem zproštěn obžaloby
 • Podle rozhodnutí soudu má zaplatit pokutu 30 tisíc. A rok a půl nesmí sednout za volant – přinejmenším zavádějící, polopravda. Rozsudek není pravomocný, tedy řidičský průkaz stále mám a pokutu platit nemusím

Článek Vojtěcha Blažka vyšel 31. srpna 2022. Tedy v době, kdy ještě nebyl rozsudek vyhotoven v písemné podobě. Není jiné cesty, než mít informace přímo ze soudní síně. V té se nacházeli – soudkyně, zapisovatelka, státní zástupce, obhájce, Zdeněk Drexler a Pavel Štěpán – partner paní Bc. Petry Lhotákové, LLM. Jakým způsobem mohl mít p. Blažek přístup k informacím ze soudní síně? Použil tedy neověřené, zavádějící a lživé informace od někoho, kdo byl v soudní síni přítomen, které mě poškozují daleko více, než samotné řešení mého problému.

V jiných zemích se lze proti lžím v médiích bránit. V České republice, bohužel, nikoli, viz článek https://hlidacipes.org/svou-medialni-radu-potrebuji-i-tistena-a-online-media-v-evrope-jsou-takovi-hlidaci-bezni-v-cesku-chybi/

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

1 komentář: „Vyjádření bývalého předsedy Unie BS Zdeňka Drexlera ke lživým informacím pana Vojtěcha Blažka z portálu Seznam Zprávy

 • 5. 9. 2022 (23:33)
  Permalink

  Držím palec, i já končím. Poslední kapkou bylo prohlášení, že kdo nebude očkovaný bude muset odejít. Tedy jdu.

Komentáře nejsou povoleny.

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings