Jediný článek, který potřebujete přečíst k problematice propouštění neočkovaných příslušníků

V měsíci lednu 2022 došlo k intenzivním jednáním týkající se opatření v souvislosti s povinným očkováním příslušníků bezpečnostních sborů. V rámci Ministerstva vnitra ČR vznikla mezirezortní skupina pod vedením 1. náměstka ministra vnitra ČR pana JUDr. Ing. Jiřího Nováčka. Unie bezpečnostních složek děkuje za spolupráci všem, kteří zajišťují rovná práva na základě zákonnosti, nikoli zákonu odporujících petic, demonstrací a uměle vytvořených argumentů.

V textu vyhlášky o povinném očkování není přesně definováno, kdo je příslušník, na něhož má povinnost očkování dopad. Vyhláška vůbec nezohledňuje kontraindikace, imunitu nebo prodělání nemoci. Některé definice ve vyhlášce způsobují výkladovou nesrozumitelnost, nejasnost a tím i neaplikovatelnost.

Konkrétně Policie České republiky měla k 07.01.2022 očkováno 34249 policistů z 40228. To činí 85,1%. Ve zbylých 5979 příslušnících jsou policistky a policisté, kteří jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci, mají kontraindikace nebo se nechají očkovat jinou látkou, která bude na trhu (např. Novavax). Číslo neočkovaných bude ve finále velmi pravděpodobně ještě mnohem nižší.

K možnosti postupovat vůči neočkovaným příslušníkům cestou zbavení zdravotní způsobilosti bylo konstatováno, že tento postup není realizovatelný jednak z důvodu aktuální absence právního základu, ale také díky faktické nemožnosti tento právní základ legislativně vytvořit a zdůvodnit.

Zákon o služebním poměru ve vztahu ke ztrátě zdravotní způsobilosti v § 79 odst. 6 říká, že vyhláškou je stanoven seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost příslušníka pro výkon služby.


 ➼ v současné době vyhláška o zdravotní způsobilosti žádné ustanovení o očkování (natož proti COVID-19) neobsahuje a ani samotné onemocnění COVID-19 není ve vyhlášce jakkoli uvedeno
➼ změna tohoto předpisu by znamenala podstatný zásah do celého pojetí zdravotní způsobilosti a zcela bezprecedentní rozšíření nezpůsobilosti o proces očkování
➼ očkování, respektive jeho absence, ovšem není samo o sobě stavem, vadou či zdravotním problémem, který by měl být podle této vyhlášky posuzován,o není tak vůbec legislativně možné formulovat takový postup do vyhlášky o zdravotní způsobilosti a zajistit reálnou vymahatelnost.

➼ příslušník má zákonnou povinnost podrobovat se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetřením a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy s přímým odkazem na vyhlášku o očkování
➼ porušení této služební povinnosti lze hodnotit jako porušení služební kázně ve smyslu § 46 odst. 1 zákona o služebním poměru, které bude důvodem k zahájení kázeňského řízení
➼ služební funkcionář má oprávnění plnění služební povinnosti kontrolovat

Zároveň s posledním výše uvedeným, bylo konstatováno, že případné kázeňské řízení nebude zakončeno trestem podle § 51 odst. 1, písm. d) zák. č. 361/2003 Sb. – odnětí služební hodnosti, čímž bude dodržena teze, že neočkovaný příslušník bezpečnostního sboru nebude na základě neočkování propuštěn.

Za Unii bezpečnostních složek – Zdeněk Drexler, předseda

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings