„Příslušníci si zaslouží nejméně 10%“, zaznělo na setkání předsedy Unie BS a ministra vnitra ČR

V podvečer, dne 22. července 2020 proběhla pracovní schůzka ministra vnitra České republiky Jana Hamáčka, který přijal předsedu Unie bezpečnostních složek Zdeňka Drexlera.

Předmětem jednání bylo několik témat, které aktuálně trápí příslušníky bezpečnostních sborů. Zde je stručný seznam projednaných bodů:

 1. Předseda Unie bezpečnostních složek připomněl ministru vnitra, že po smrti prap. Petry Zajíčkové, kterou v roce 2014 usmrtil řidič pod vlivem drog s mnohanásobným zákazem řízení, že tehdy vznikla pracovní skupina, která se měla zabývat tvrdšími tresty pro takovéto řidiče. V souvislosti s úmrtím kolegy Pavola Kikloše by bylo vhodné na rozpracování této tématiky navázat. Jan Hamáček souhlasil a přislíbil konkrétní kroky v řešení předmětné problematiky.
 2. Zdeněk Drexler upozornil na nelepšící se personální propad, zejména v rámci krajů. U Policie České republiky se jedná o podstav 2666 policistů, kdy nejhorší podstavy jsou v Praze, Středočeském kraji a dále pak v krajích Karlovarském, Libereckém a Ústeckém. Uvedený počet v praxi znamená, že chybí celé jedno krajské ředitelství.
 3. V Olomouckém kraji došlo z pohledu Unie bezpečnostních složek k opakovanému a neřešenému porušení zákona v souvislosti s plánováním služeb v době nouzového stavu. Ministr vnitra byl s touto problematikou obeznámen s příslibem zjištění stavu a případné nápravy.
 4. Předseda Unie bezpečnostních složek informoval také ministra vnitra ČR o tom, že dochází k trestání policistů v souvislosti s nehodami služebních dopravních prostředků s nově nainstalovaným bezpečnostním rámem. K tomu Jan Hamáček uvedl, že vina by měla být na straně společnosti Škoda Auto, která přiznala výrobní nedostatky a policisté by neměli být trestáni. Pro názornost předal Zdeněk Drexler ministru vnitra konkrétní případ potrestaného policisty. Případ bude řešen tak, že dotyčný policista by neměl být potrestán.
 5. Jan Hamáček informoval Zdeňka Drexlera o požadavku Nezávislého odborového svazu Policie ČR o řešení stravného ve výši 50,- Kč. Zdeněk Drexler řekl, že se stravenkou ve výši 50,- Kč se neztotožňuje a navrhl ministrovi vnitra, aby byly na stravné vyčleněny finance formou paušálu, který bude vyplacen do platu každý měsíc, obdobně jako je tomu jedenkrát za půl roku u „ošatného“. Ministr vnitra souhlasil, že se bude touto problematikou v tomto směru zabývat.
 6. Zdražování bytů v Praze pro příslušníky Jan Hamáček zaregistroval, nicméně bohužel toto není v jeho kompetenci.
 7. Odborové organizace sdružené pod ČMKOS zveřejnily návrh, podporovaný i NOS PČR, na navýšení tarifních tabulek na rok 2021 následujícím způsobem
  ■ zdravotníci 15%, učitelé 10%, ostatní (tedy i příslušníci) 7%

  S uvedeným návrhem Unie bezpečnostních složek nesouhlasí a předseda Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler představil Janu Hamáčkovi vlastní návrh.
  Podle našeho názoru souhlasíme s názorem, že zdravotníci byli skutečně nejvíce ohrožení a zaslouží si nejvyšší finanční ocenění. Ačkoli se chceme vyhnout srovnávání s jinými profesemi, protože každá má specifika a úskalí, přesto zastáváme názor, že pedagogové nebyli vystaveni riziku nákazy tak, jako policisté nebo hasiči, kteří navíc skutečně fyzicky dřeli na letištích, když přistávala letadla z Číny se ochrannými pomůckami, a proto chceme pro příslušníky bezpečnostních složek nejméně +10 %, a to s ohledem na nelehký stav ekonomiky a státního rozpočtu. Reálně si příslušníci zaslouží jednoznačně více. Požadavek navýšení o 10% pro rok 2021 budeme prosazovat na všech jednání, obeznámíme s ním všechny dotčené subjekty, včetně médií.

Za Unii bezpečnostních složek … Zdeněk Drexler

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings