Stanovisko Policejního prezidia ČR v problematice OČR – přiznání služebního volna

Přiznání služební volna při důležitých osobních překážkách ve službě z důvodu péče o dítě podle § 70 odst. 2 písm. f) zákona č. 361/2003 Sb.

Nařízení určit školu k vykonávání nezbytné péče o děti uvedené v bodu 1 usnesení vlády č. 219/2020 (podrobněji např. https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-15) vydané v souladu s § 14 odst. 4 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona, neobsahuje povinnost umísťovat vlastní děti do takto určených škol.

V kontextu dalších krizových opatření zaměřených na zabránění přenosu nakažlivé nemoci (např. UV č. 201 z 12. 3. 2020 zakazující osobní přítomnost žáků při vyučování, UV č. 215/2020 zákaz volného pohybu osob) by navíc umístění dětí mohlo ohrozit sledovaný zájem, tj. zamezení přenosu nakažlivé nemoci.

Zákon v § 70 odst. 2 písm. f) bod 1 stanoví, že důležitou osobní překážkou ve službě je případ, kdy dětské výchovné zařízení, v jehož péči dítě jinak je, nebo škola, do které chodí, byly uzavřeny z nařízení příslušných orgánů. Služební volno se policistovi poskytne v nezbytně nutném rozsahu (minimálně jeden kalendářní den a maximálně po celou dobu mimořádného opatření při epidemii).

Tudíž pokud příslušník nevyužije nabízené možnosti, nelze mu odepřít nárok na poskytnutí služebního volna s poskytnutím služebního příjmu (OČR). Není ani potřeba posuzovat vzdálenost od jeho bydliště, organizační věci (např. dojíždění, možnost vyzvedávání po službě), atd.

Služební volno se policistovi poskytne v termínu (ode dne), který sám uvede po uzavření školy (může to být i např. 2 týdny po uzavření školy). Nutno upozornit, že ze stejného důvodu (uzavření školy) nemůže zaměstnankyně uplatňovat ošetřovné podle § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a současně též příslušník čerpat služební volno s poskytnutím služebního příjmu. Příslušník nemá také nárok na služební volno u dítěte, na které pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek jiná osoba. To neplatí, pokud tato jiná osoba nemůže o dítě pečovat (např. onemocněla).

Pro doplnění uvádíme, že v době zpracování tohoto stanoviska je vládou schválen návrh zákona, který maximální dobu OČR podle § 71 odst. 2 (9, resp. 16 dní) prodlužuje na celou dobu trvání mimořádného opatření při epidemii. Schvalovat by měl být Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na schůzi dne 24. března 2020.

Shrnutí: Ošetřovné lze přiznat, i když rodiče nevyužili možnost umístit dítě do školy provozované krajem pro ty účely během nouzového stavu.

Celé stanovisko ke stažení zde:

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings