Zápis z jednání se zástupci odborových svazů dne 21. 1. 2020

Dne 21. ledna 2020 proběhlo jednání mezi zástupci generálního ředitelství Vězeňské služby ČR a zástupci odborových svazů. Jednání zahájil generální ředitel Vězeňské služby ČR genmjr. PhDr. Petr Dohnal, který přivítal přítomné a popřál všem vše nejlepší do nového roku a současně poděkoval za spolupráci v loňském roce. Generální ředitel dále informoval o předpokládaném navýšení limitů výstrojního konta, změnách v NGŘ, které upravuje tvorbu a čerpání FKSP, o organizování sbírek na pomoc rodinám zaměstnanců VS ČR a další spolupráci s odborovými svazy v roce 2020.

Ing. Jaroslav Myšička, MBA, náměstek pro ekonomiku, zahájil diskusi nad jednotlivými body:

FKSP – Na závěr roku 2019 bylo vydáno NGŘ č. 34/2019, kterým se vyhlašuje Dohoda o tvorbě a způsobu čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb, s účinností od 1. ledna 2020;

– Ve Sbírce zákonů dne 31. 12. 2019 zveřejněna Vyhláška č. 357/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2020;

– na základě vydané vyhlášky MF bude zpracována novela NGŘ č. 34/2019; – většina návrhů odborových svazů byla přijata a proběhl konsensus:

– Čl. 1, odst. 6 – Čestné prohlášení eviduje odbor ekonomický,

– Čl. 6, písm. c) – úhrada tištěných knih – bylo odsouhlaseno,

– Čl. 7 – příspěvek na dopravu a použití zařízení péče o děti – odsouhlasen,

– Čl. 8, odst. 2 – vyjímají se vitamínové prostředky, přidává se možnost očkování zaměstnanců (musí být zahrnuta očkovací látka + vyšetření + aplikace),

– Čl. 9 – příspěvek na penzijní připojištění je možné poskytnout zaměstnanci do maximální výše 100 % naspořené částky za kalendářní rok (do výše os. limitu) – bylo odsouhlaseno,

– Čl. 10 – všechny strany se dohodly, že zaměstnancům lze poskytnout bezúročnou půjčku: a) na pořízení domu nebo bytu 200 000 Kč; b) na koupi bytového zařízení 80 000 Kč,

– Čl. 13, odst. 9 – z fondu lze uhradit pořízení smuteční kytice nebo věnce v případě úmrtí zaměstnance – odsouhlaseno. NGŘ č. 30/2014, o stravování ve Vězeňské službě ČR – bylo všemi stranami dohodnuto, že s platností od 1. 4. 2020 se upravuje příspěvek FKSP na stravu (z osobního limitu), a to možnosti 0, 11 a 43 Kč. NGŘ č. 43/2015 o služebních stejnokrojích a naturálních náležitostech příslušníků Vězeňské služby ČR § 21 odst. 5

– s účinností od 1. 4. 2020 dochází k navýšení výstrojního konta – denní náležitost je stanovena nově na 20 Kč (navýšení o 33% z dnešních 15 Kč)

– ročně z 5 475 Kč navýšeno na 7 300 Kč – výše ošatného vypláceného v penězích (2 000 resp. 4 000 Kč) zůstává nedotčena a bude nadále odečítáno z celkového výstrojního konta. Dojde také k přehodnocení limitů na služební výstroj a budou zvýšeny limity výstrojních náležitostí. Byly zodpovězeny další náměty ze strany odborových svazů a to např. otázka nově vyvzorovaných zimních bund pro nově nastoupivší příslušníky a tzv. „individuálních rehabilitačních pobytů“. Dále bylo řešeno zvláštní očkování:

– Zvláštní očkování upravuje vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. – Mimořádné očkování nařizuje orgán ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice)

– Podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Vězeňská služba ČR ani Ministerstvo spravedlnosti nejsou zmocněny plnit úkoly státní správy v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, mimořádné očkování je oprávněn nařídit příslušný krajský hygienik.

– Problematika očkování je velmi složitá, je třeba ujasnit cíl, pokud by byl závazek ze strany VS, muselo by být přesně stanoveno, která očkování a pacient se musí zavázat k plnému odběru.

– Očkování proti hepatitidě typu A (klasická nemoc špinavých rukou) nebylo povoleno ze státního rozpočtu.

– Ve vztahu k zaměstnancům a příslušníkům VS ČR se zvláštní očkování proti virové hepatitidě typu B podle ustanovení § 9 odst. 1 vyhl. provede jednak u nově přijímaných příslušníků, a jednak u těch fyzických osob, které vykonávají práci na pracovišti s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy B, která jsou taxativně vymezena ve vyhlášce č. 537/2006 Sb.

– OZS připravuje NGŘ o výskytu infekčních onemocnění a v současnosti vyhodnocuje připomínky a podněty OJ. K rozpočtu VS ČR bylo řečeno, že je třeba, aby odborové organizace ze své pozice podpořily Vězeňskou službu v otázkách vyjednávání o rozpočtu aktuálně na rok 2021 a v této souvislosti byla nabídnuta další spolupráce s vedením VS ČR.

Jednání s odborovými svazy se v roce 2020 uskuteční ve formátu 2 schůzky ročně.

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings