13. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek

Na počátku měsíce listopadu 2019 proběhlo v prostorách Vzdělávacího zařízení v Brně 13. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek.

Po zahájení, kterým uvítal předseda Zdeněk Drexler, všechny přítomné započal blok věnovaný hostům a následně pak interním věcem Unie bezpečnostních složek.

Jako první vystoupila poslankyně Parlamentu České republiky paní Ivana Nevludová, která pohovořila o chystané novele zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Zástupci Unie bezpečnostních složek předložili paní poslankyni svůj návrh novely, který považuje za prospěšný strážníkům a nikoli ředitelům. Paní Nevludová neměla proti návrhu žádných připomínek. Bohužel z jiných stran zaznamenáváme jednak pověstné házení klacků pod nohy a také „vykrádání“ našeho návrhu.

Druhou ženou v pořadí byla náměstkyně ministryně spravedlnosti JUDr. Klára Cetlová, která předala informace o využívání Norských fondů ke vzdělávání u VS, představila koncepci vzdělávání – 7 vzdělávacích programů a zmínila systemizaci tabulkových míst u VS platná na rok 2019 bude zachována i pro rok 2020 (7505 SSM).

Pravděpodobně nejočekávanější bylo vystoupení policejního prezidenta brig. gen. Mgr. Jana Švejdara, kterého doprovodil ředitel KŘ Jihomoravského kraje brig. gen. Ing. Leoš Tržil. Policejní prezident zhodnotil poslední vývoj u PČR, o plošném zvýšení tarifních tabulek od 01.01.2020. Uvedl, že je potřeba, aby politici doplnili rozpočet Policie ČR. Výdělečné činnosti budou povolovány v rozsahu právní úpravy před novelou zákona v červenci 2019, tzn. sportovní, umělecká, kulturní, atp. Řidič sanitky nebo řidič autobusu je považováno že nevyhovující z důvodu zvýšeného ohrožení obyvatel v důsledku únavy policisty. Zmínil nákup 2000 nových vozidel pro přímý výkon služby a dále zavedení e-shopů, které však nenahrazují oděvní výdejny. Stabilizační příspěvek bude fungovat na stabilizaci policistů tam, kde bude potřeba a kdy bude potřeba. Neuvažuje se o plošném vyplácení. Rovněž padl dotaz, proč nejsou policisté vypláceny tzv. platovým automatem – Znamenalo by to zásah do zákona č. 361/2003 Sb. O služebním poměru příslušníku bezpečnostních sborů. Gen. Tržil zmínil podpis smlouvy s Masarykovou univerzitou, fakultou sportovních studií o realizaci výzkumu – vliv stresu na zdravotní stav příslušníků PČR, který by následně mohl pomoci např. pro dřívější odchod policistů do důchodu.

Za Hasičský záchranný sbor ČR vystoupil plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., který vysvětlil systém služeb A, B, C, kdy při odsloužení všech řádně plánovaných služeb dochází k tomu, že jedna skupina má např. ve Fondu pracovní doby na konci kalendářního roku  -15 hodin/ nutno si dosloužit. Na otázku, proč se nemění doba služby v systému EKIS při řízení motorových vozidel, když je služební cesta delší a nekončí v 15:00 hod. přislíbil zjištění odpovědi. Stejně tak ohledně převodu bodů v oděvní výdejně do následujícího roku. K obnově zastaralé techniky uvedl, že vše bude záležet na financích.

Host RNDr. et. Mgr. Petr Skřehot, PhD.  – ředitel ZÚBOZ, z.ú. informoval o nemocech z povolání, psychických zátěžích atd. a zmínil navázání spolupráce s Unií bezpečnostních složek.

Dále následovalo hlasování o změnách v Unii bezpečnostních složek:

Hlasování o koordinátorech u MěP:

 • koordinátor Kralovehradecký kraj – Michal Škoda
 • koordinátor Středočeský kraj – Petr Smorádek 
 • koordinátor Plzeň – Jan Habrdle

Městské policie změna ve Výkonném výboru:

 • VV MěP předseda – Ondřej  MUNDL
 • VV MěP místopředseda – Richard KRBEK
 • VV MěP místopředseda   – Vratislav NOVÁK

Vězeňská služba změna ve Výkonném výboru:

 • VV VS předseda  – Leoš STEJSKAL
 • VV VS místopředseda  – Lukáš Šrámek
 • VV VS místopředseda  – Jiří Jobánek

Nové složení revizní komise:

 • Josef Dumas
 • Petr Ovsík
 • Jindřich Krupička

Předseda Unie BS Zdeněk Drexler poté hovořil o organizačních věcech týkající Unie bezpečnostních složek – požadavek na navýšení tarifů byl +8%, popř. 2500,- Kč, a kterém se shodnul s organizacemi NOS PČR, OSH a OSSOO; informoval o podpisu Memoranda mezi Unií BS a NOS PČR; web Unie BS bude zmodernizován; platnost členských karet bude prodloužena – po zakoupení tiskárny bude Unie BS vyrábět karty vlastní; právní linka byla adekvátně využita 1x při akutním případu – dotčeným policistům byla poskytnuta právní pomoc v případu řízeném GIBSem – oba byli zproštěni a nadále slouží; vznikly tři nové základní organizace Unie BS – 2 x u HZS a 1 x VS ČR

Na závěr bylo přijato Prohlášení UBS:

Unie bezpečnostních složek považuje současné zvýšení příjmů za nedostatečné a trvá na navýšení služebních příjmů v rozpočtu na rok 2020 nejméně o 8%, tak aby bezpečnostním sborům toto pomohlo zvýšit atraktivitu služby, a tím napomohlo k personální stabilizaci.“

Aby bylo veřejně poukázáno na problémy Policie České republiky a dalších bezpečnostních sborů, kde je problematika podobná, proběhne dne 22.04.2020 Konference Unie bezpečnostních složek na Policejní akademii ČR v Praze. Podrobnosti budou zveřejňovány postupně.

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings