Otevřený dopis Unie bezpečnostních složek premiérovi a ministryni financí České republiky

Vážený pane předsedo Vlády ČR, vážená paní ministryně financí,

jako předseda a statutární orgán odborové organizace Unie bezpečnostních složek, se sídlem Praha 5, ul. Nádražní 274/16, PSČ 150 00, vedená pod spisovou značkou L 17435 v rejstříku Městského soudu v Praze, IČO 27055949, Vám tímto zasílám   

o t e v ř e n ý   d o p i s

v souvislosti s přípravou státního rozpočtu České republiky na rok 2020 a zejména pak s finanční situací u bezpečnostních sborů, jejichž příslušníky zastupujeme. Situace u bezpečnostních sborů není dobrá a reálně hrozí ohrožení vnitřní bezpečnosti České republiky.

V prioritách rozpočtu 2020: efektivnější státní správa a růst životní úrovně i investic, zveřejněných dne 31. května 2019 na webu Ministerstva financí České republiky je uvedeno, že „Jednou z priorit státního rozpočtu je i platová politika“. V regionálním školství vzroste příští rok objem prostředků na platy učitelů o 10 % a na platy nepedagogických pracovníků o 7 %. Pro rok 2021 se pak počítá s dalším nárůstem prostředků na platy učitelů o 9 % a v případě nepedagogických pracovníků s dodržením závazku, aby jejich platy dosáhly v tomto roce na 150 % jejich výše z roku 2017. „Na konci volebního období v roce 2021 tak budou učitelé vydělávat v průměru přes 45 tisíc korun, což byl náš závazek ve vládním programovém prohlášení. Myslíme jej vážně a jsme na dobré cestě, abychom jej splnili,“ zdůrazňuje Alena Schillerová. Ostatním skupinám zaměstnanců veřejného sektoru pak suma na platy v příštím roce poroste o 2 %. „A nad rámec tohoto plošného zvyšování si zaměstnanci budou moci výrazně polepšit díky pohyblivé složce platu, a to o dalších 1 – 5%,“ doplňuje ministryně Schillerová.“

Dále pak jste na svém Twitterovém účtu zveřejnila tweet „I příští rok budeme plnit jeden závazek za druhým. Průměrný důchod zvýšíme o 900 Kč, učitelům přidáme 10 %, na podporu výzkumu dáme 47,6 mld. Kč a na investice dokonce 135 mld. Kč!“

V programovém prohlášení vlády je uvedeno:

■ Základem vnitřní bezpečnosti je profesionální policie a hasičský záchranný sbor. Proto finančně podpoříme zkvalitnění a zefektivnění fungování bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému. Posílíme a stabilizujeme personální obsazení na všech úrovních, zvýšíme efektivitu řízení i spolupráci jednotlivých složek a zatraktivníme kariérní růst v bezpečnostních složkách včetně zvýšení ohodnocení jejich práce.

■ Snížíme byrokracii a administrativní zátěž policistů, aby se mohli soustředit na svoji základní činnost, jíž je zejména boj s kriminalitou a s ní souvisejícími doprovodnými jevy.

Rád bych upozornil na skutečnost, že Vládě České republiky se v žádném případě nedaří stabilizovat personální úroveň Policie České republiky. K 01.11.2018 chybělo 2494 policistů (z čehož v Praze chybělo 680 policistů) … k 01. květnu 2019 se jedná o 2771 chybějících policistů (z čehož bylo v Praze -711 policistů).

Právě chybějící policisté jsou jasným ukazatelem, že práce v Policii ČR, ale i v ostatních bezpečnostních sborech není atraktivní. Službu v bezpečnostních sborech se Vládě ČR nedaří zatraktivnit ani dostatečně ohodnotit jejich práci. Kariérní růst je v bezpečnostních sborech v drtivé většině pouze v rovině teorie. Zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů není dobrý a spravedlivý kariérní růst nepodporující, což kritizujeme od nabytí účinnosti předmětného zákona od roku 2007. S tímto se žádná Vláda ČR dosud nevyrovnala.

Vládě České republiky se nedaří ani snížit administrativní zátěž policistů. Administrativní zátěž naopak neustále narůstá. Prakticky neexistuje činnost, která by se obešla bez administrativního zaznamenání.

Žádným profesím jejich ohodnocení nezávidíme, a adekvátní finance jim dokonce přejeme. Nicméně žádná profese netrpěla tím, že jim bylo mnoho tisíc z platu odňato, následně zmrazeno a dlouhá léta postupně vraceno. Na tuto křivdu příslušníci nemohou zapomenout, byť od ní uběhlo 5-8 let.

V uplynulých letech došlo k jisté finanční kompenzaci a průměrný plat policisty se zdá být na velmi dobré úrovni. Vždyť cifra cca 43.000,- Kč vypadá skvěle. Realita je opět v jiných sférách a řadoví policisté, ti, kteří denně nasazují své zdraví a svůj život sotva překročí 30.000,- Kč v hrubého. O nových nástupech nemluvě.

Finančně je poddimenzovaná prakticky celá Policie ČR. Požadavky na běžné výdaje byly 1,7 mld. Kč. Plán pod tlakem je sestavený na 820 mil. Kč, kdy v současné době je kryto cca 720 mil. Kč. Obdobně investice byly požadovány ve výši 2,5 mld. Kč, plán je následně sestaven na 1,25 mld. Kč, přičemž kryto je aktuálně asi 700 mil. Kč.

Už i někteří služební funkcionáři řeší, že až 70 % vozového parku je prakticky v havarijním stavu a vozidla si půjčují z jiných krajů. Policie České republiky je ve špatné kondici a pokud nedojde k zásadní změně a dodržení priorit stanovených Vládou ČR, hrozí na sklonku roku 2019 a následně pak v roce 2020 velký odliv policistů. Některá oddělení jsou poloprázdná již v současné době.

Schválení stabilizačního příspěvku považujeme v současné době za bezpředmětné, protože uvedený příspěvek doposud nevešel v účinnost a není žádná záruka, že jej naleznou všichni příslušníci bezpečnostních sborů. Je zde důvodná obava, že bude přiznán pouze některým příslušníkům.

Z výše uvedených důvodů apeluji jménem Unie bezpečnostních složek na Vládu České republiky a na Ministerstvo financí České republiky, aby tyto instituce začaly skutečně a reálně naplňovat priority Vlády České republiky týkající se vnitřní bezpečnosti České republiky. Naše kritika není mířena na služební funkcionáře, potažmo na vedení bezpečnostních sborů. Ty vnímáme jako příslušníky, kteří jsou s námi na jedné lodi, nicméně pokud není vůle „zhora“, ani oni nic nezmůžou.

Věřím, že vnitřní bezpečnost České republiky je skutečnou prioritou Vlády České republiky, kterou budete reálně prosazovat a naše nesouhlasné projevy nebudeme nuceni přenášet na veřejnost, do ulic a do médií, na což jsme v současné době již připraveni.

Otevřený dopis bude zveřejněn prostřednictvím webu a sociální sítě Facebook Unie bezpečnostních složek dne 06. června 2019.

Za Unii bezpečnostních složek:                                     Bc. Drexler Zdeněk

                                                                                         

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings