Vyjádření Výkonného výboru Unie BS – PČR k článku na iRozhlas.cz týkající se neodvádění členských příspěvků „ZO UBS SPJ Praha“

Odborová organizace Unie bezpečnostních složek, se sídlem Praha 5, ul. Nádražní 274/16, PSČ 150 00, vedená pod spisovou značkou L 17435 v rejstříku Městského soudu v Praze, IČO 27055949, tímto,   v y d á v á

Vyjádření Výkonného výboru Unie bezpečnostních složek

pro bezpečnostní sbor Policie České republiky

Dne 11. února 2019 byl zveřejněn na webu irozhlas.cz článek autora Jakuba Troníčka s titulkem „Podezření na zpronevěru u pražských těžkooděnců: odborářům zmizely z pokladny desetitisíce“. Na základě uvedeného článku vydává Výkonný výbor Unie bezpečnostních složek pro Policii České republiky následující prohlášení:

V období let 2013 – 2016 byl zcela prokazatelně předsedou základní organizace Unie bezpečnostních složek „ZO UBS SPJ Praha“ pan Pavel Štěpán. Po celou dobu jeho předsednictví nebyl této základní organizaci zřízen účet a vybírání členských příspěvků realizoval pan Pavel Štěpán vybíráním členských příspěvků v hotovosti. Mnohým policistům nevydal proti převzetí finanční hotovosti žádný doklad. Na 7. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek v Brně pan Pavel Štěpán uvedl, že vzhledem k nefunkčnosti výboru ZO UBS SPJ Praha dojde ke sloučení s organizací „ZO UBS Praha“, která měla svůj účet a veškeré platby tím byly zcela transparentní. Pan Pavel Štěpán však pokračoval ve vybírání hotovosti bez dokladu od některých policistů SPJ Praha i v roce 2017. Na dotaz členů výkonného výboru, popř pokladníka pan Pavel Štěpán uváděl, že finance jsou uložené v pokladně „ZO UBS SPJ Praha“ a jak bude moci, převede tyto finanční prostředky na centrální účet Unie bezpečnostních složek. Vzhledem ke způsobu, jakým pan Pavel Štěpán vystupoval (aktivní, důvěryhodný, zajímající se o problematiku jak Unii BS, tak v Policii ČR), nebyl žádný důvod mu nevěřit.

Při kontrole na 10. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek vyšlo najevo, že pan Pavel Štěpán nezaplatil tři roky životní pojištění Generali. Z uvedeného důvodu byl vyzván k platbě a následně byla provedena kontrola odvodu členských příspěvků „ZO UBS SPJ Praha“ a pan Pavel Štěpán byl znovu vyzván k řádnému odvodu finanční hotovosti. Následným šetřením mezi příslušníky SPJ Praha vyšlo najevo, že Pavel Štěpán vybíral členské příspěvky bez vydávání dokladu. K uvedenému docházelo proto, že mu policisté daného útvaru rovněž věřili.

Pan Pavel Štěpán byl oficiálním dopisem vedeným pod čj. UBS-29/VV-2018 vyrozuměn o ukončení členství, který mu byl doručen elektronicky, e-mailem, kdy dle stanov, o kterých ještě pan Pavel Štěpán, coby předseda „ZO UBS SPJ“ Praha také hlasoval, postačí doručení elektronicky (např. na e-mail člena uvedený v přihlášce). Obdobně byl pod čj. UBS-30/VV-2018, vyzván k předání administrativy, evidence členů, vyúčtování a předání finančních prostředků „ZO SPJ Praha“. Toto do dnešního dne neučinil, na výzvy Unie bezpečnostních složek nijak nereagoval.

Rovněž by bylo vhodné podotknout, že současné vedení Unie bezpečnostních složek bylo řádně zvoleno dne 04. května 2017, tedy k problematice neodvádění členských příspěvků pana Pavla Štěpána, se postavilo odpovědně při první možné kontrole, tedy na jaře 2018. Po zjištění uvedených skutečností bylo okamžitě navrženo pozastavení členství do doby, než se věc prošetří a následně byl pan Pavel Štěpán vyloučen a zároveň byl podán podnět na Generální inspekci bezpečnostních sborů pro podezření ze spáchání trestného činu.

Zdůvodnění pana Pavla Štěpána, že se jedná o účelovou kauzu z důvodu vzniku Odborové aliance IZS považujeme za úsměvnou, neboť k neodvádění členských příspěvků došlo v letech 2013 – 2016, Pavel Štěpán byl z Unie bezpečnostních složek vyloučen v roce 2018 a Odborová aliance IZS vznikla dne 06.10.2017.

Více se k dané věci nebudeme vyjadřovat, neboť v současné době probíhá šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů a my do tohoto trestního řízení nechceme ani nemůžeme nijak zasahovat.

Za Výkonný výbor Unie bezpečnostních složek pro PČR:                                                       

Drexler Zdeněk

Lehký Aleš

Štráfelda Martin

                                                                                                

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings