11. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek

Ve dnech 30. – 31. října 2018 proběhlo na Akademii Vězeňské služby České republiky 11. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek.

Hlavními body k projednání byl aktuální stav u jednotlivých bezpečnostních sborů, interní záležitosti Unie bezpečnostních složek, informace od jednotlivých hostů a nabídka benefitů.

 

V úvodu 11. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek došlo k ocenění „Čestným uznáním“ za práci v Unii bezpečnostních složek vybraným členům, kteří končí služební poměr. Po slavnostnějším úvodu přišly na řadu organizační záležitosti.

Nově byly do funkcí v Unii bezpečnostních složek odhlasováni:

 • Eva Znojilová – koordinátorka a předsedkyně ZO Brno
 • Petr Kuchař – předseda a koordinátor Olomouckého kraje
 • David Vacek – místopředseda Výkonného výboru Unie BS pro VS ČR
 • Lukáš Šrámek- koordinátor pro Vězeňskou službu oblast Morava
 • Petr Levý – koordinátor pro Vězeňskou službu oblast Čechy
 • Rostislav Kotrč – předseda ZO Unie BS BPA

Organizační záležitosti Unie bezpečnostních složek:

 • platné stanovy Unie bezpečnostních složek jsou k dispozici na webu Unie BS a na portálu justice.cz
 • průkazy Unie BS je třeba vyřešit nejdéle v příštím roce, protože jejich platnost je do r. 2020 – v plánu vlastní výroba
 • spolupráce s Novým odborovým zväzem polície – předseda Vojtěch Klučarovsky
 • v příštích cca dvou letech dojde zřejmě dvakrát k otevření zákona o služebním poměru – 1. změna kvůli novelizaci § 48 zákona v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (jiná výdělečná činnost) a 2. zanesení institutu „Veterán bezpečnostního sboru“ do zákona o služebním poměru (samostatný zákon byl zcela zamítnut)
 • v týdnu od 12.11.2018 dojde k jednání předsedy Unie BS a zástupců Ústřední vojenské nemocnice v Praze za účelem sjednání benefitu „Zelená cesta“ pro členy Unie bezpečnostních složek
 • předdomluvené jednání s odbory zastupující příslušníky Celní správy ČR
 • změna ve složení revizní komise (aktuálně Josef Domas, Petr Ovsík, Tomáš Pecha)
 • přijata novela Řádu právní pomoci Unie bezpečnostních složek
 • advokát Unie BS Mgr. Václav Strouhal má zatím 100% úspěšnost v zastupování členů Unie BS ve sporech s protistranou
 • předseda Unie BS jedná o osobním setkání se zástupci Transparency international ČR
 • prezentace společnosti Multisport – je třeba zjistit zájem mezi členy Unie bezpečnostních složek a následně sjednat benefit s předmětnou společností, nejdražší možná varianta je 800,- Kč, s rostoucím počtem zájemců a případným spolufinancováním se bude cena snižovat
 • prezentace společnosti Alerion – vlajky, prapory
 • předžalobní výzva paní Bc. Petry Lhotákové byla Shromážděním předsedů Unie BS vzata na vědomí
 • návrh na spolupráci a společné jednání s OA IZS byla jednohlasně odmítnuta
 • jednohlasně byla zrušena spolupráce s Mobbing free institut, z. ú.
 • budou činěny právní kroky vůči bývalému členu Unie BS p. Pavlu Štěpánovi
 • zpětná kontrola placení členských příspěvků z důvodů jistoty
 • připomenutí zvýšení členských příspěvků od 01.01.2019 na 700,- Kč (přepočteno na procenta ze mzdy – při měsíčním hrubém příjmu 30.000,- Kč se jedná o 0,2 % mzdy měsíčně) 
 • rozšíření týmu svazových inspektorů Unie BS BOZP o dva členy + peridická zkouška stávajícího SI BOZP v roce 2019
 • předseda Unie BS byl v rámci spolupráce mezi odborovými organizacemi pozván na sjezd NOS PČR
 • příští Shromáždění předsedů Unie BS proběhne ve dnech 25. – 26. dubna 2019

Hosté na 11. SHP Unie bezpečnostních složek:

 1. JUDr. Marcela Wainerová, MBA, Ing. Arch. Pavel Kasík – Ministerstvo vnitra ČR
 2. brig. gen. Mgr. Martin Vondrášek – I. náměstek policejního prezidenta
 3. plk. Mgr. Jiří Dolejší – Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
 4. plk. Mgr. Vladislav Husák – krajský ředitel KŘP Libereckého kraje
 5. zástupce společnosti Multisport
 6. zástupce společnosti Alerion

Souhrnné informace z prezentace hostů:

 1. v rámci rozpočtu je nutnost náboru v roce 2019, jinak může dojít k omezení finančních prostředků z důvodu vyšší neobsazenosti služebních míst; snaha o sjednocení příspěvku na závodní stravování, nyní problém v rozdílnosti nastavení jednotlivých krajů; předseda Unie BS uvedl, že je třeba mít stravování jako plnohodnotný benefit, nikoli aby příslušník přispíval 3/4 z konečné ceny
 2. jednání ke zvláštním příspěvkům proběhne v rámci monotematické porady na Policejním prezidiu ČR dne 09.11.2018, příslušný IAŘ by měly následně připomínkovat odborové organizace a do 30.11.2018 by měl být vydán; max. v 1. skupině rizika bude 9.000,- Kč (10.000,- Kč by neměl mít nikdo) + operační střediska budou přeřazena do 1. skupiny rizika (rozpětí 5.000 – 6.000,- Kč); zásahové jednotky – 9 tis., SPJ Praha 9 tis., SPJ KŘ 8 tis.; vzhledem ke kritické situace s dopravními prostředky na některých útvarech je třeba vypsání rámcové soutěže; do budoucna se uvažuje o benefitu při dosažení určitého počtu let apod, aby došlo ke stabilizaci v policii; v listopadu 2018 dojde k setkání personálních pracovníků k řešení předmětné problematiky; poděkování za přispění k zajištění bezpečnosti v rámci oslav ke 100. výročí ČSR; prvosledové hlídky by měly mít vyšší osobní ohodnocení, popř. odměny; gen. Vondrášek bude zastávat post PP do doby, než bude ministrem vnitra ustanoven nový PP
 3. Změny ve Vězeňské službě ČR nejsou plánovány; do roku 2025 vznik koncepce – snaží se jí naplňovat; nedostatek finančních prostředků; přeplněnost věznic; zvláštní příplatek max. + 2000,- Kč na jedno místo, u civilních zaměstnanců + 1500,- Kč; problém s náborem a obsazeností v některých věznicích (Pankrác, Ruzyně, Jiřice, Valdice); náborový příspěvek ve výši 150.000,- Kč u věznic, kde je nenaplněnost 8 %; 
 4. Liberecký kraj má podstav – 67 volných tabulkových míst; zprovozněno Účelové zařízení Kořenov; je třeba posílit tabulkové stavy na nejnižších – základních článcích; podle propočtů by mě být nárůst u příslušníků Policie ČR od 01.01.2019 o + 2500,- Kč na zvláštním příplatku a + 2 % do tarifu
 5. Zástupce společnosti Multisport odprezentoval nabídku této společnosti. Nejdražší varianta je 800,- Kč měsíčně na člověka, s rostoucím počtem členů cena klesá (např. při 101 zájemcích je cena 740,- Kč atd …); Unie BS zjistí zájem a poté budou následovat případná další jednání
 6. Zástupce společnosti Alerion odprezentoval nabídku vlajek a praporů 

Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek přijalo Usnesení-SHP-Stráž-pod-Ralskem-2018, součástí kterého jsou Příloha č. 1 (Odbory – návrh spolupráce a společného jednání Unie BS) a Příloha č. 2 (Předžalobní výzva od Bc. Petry Lhotákové)

*** článek bude postupně doplňován ***

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings