Ve Stráži pod Ralskem proběhlo Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek

Ve dnech 31. října až 01. listopadu 2017 proběhlo na půdě Akademie Vězeňské služby České republiky jednání nejvyššího orgánu Unie bezpečnostních složek, kterým je dle stanov Shromáždění předsedů. Uvedenému setkání předcházelo jednodenní jednání Výkonného výboru Unie bezpečnostních složek.

Uvedené shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek zahájil ve 12:30 hodin předseda Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler, kdy přítomné přivítal a následně, po nutných formalitách, předal slovo prvnímu hostu, kterým byl MUDr. Martin Engel, předseda Lékařského odborového klubu – svazu českých lékařů a místopředseda Asociace samostatných odborů (ASO). MUDr. Engel hovořil o spolupráci mezi Unií BS a ASO, která by měla vést ke zlepšení podmínek příslušníků bezpečnostních složek. Zdeněk Drexler, spolu s předsedou ASO Bohumírem Dufkem podepsali „Dohodu o spolupráci“, která byla na SHP představena. 

Mezi dalšími hosty byli mjr. Mgr. Jiří Dolejší z Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, který pohovořil o kolektivní dohodě, finanční situaci, zdravotnickém personálu a ošacení. Následoval náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Vladimír Zimmel, který hovořil o vězeňství ve smyslu představení nového pilotního projetu „Otevřená věznice“, o dluhovém poradenství, postavení vězeňské služby, zaměstnanosti vězňů a dalších tématech.

Následovali hosté z oblasti Policie České republiky. Plk. Mgr Vladislav Husák hovořil o fungování Libereckého kraje, ve kterém se Shromáždění předsedů Unie BS pořádalo. Mezi dalšími pozvanými hosty byl policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, který se sám telefonicky omluvil s tím, že mu jednání SHP koliduje s jinou, naléhavou akcí, na kterou je pozván i spolu se svými náměstky. Obdobnou situaci měl i ministr vnitra Milan Chovanec. S policejním prezidentem Tomášem Tuhým bylo předběžně domluveno náhradní setkání, o které on sám projevil vážný zájem. Uvedené setkání by mělo proběhnout ještě v letošním roce.

Za Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vystoupil brig.gen. Mgr. Josef Slavík, náměstek generálního ředitele HZS ČR, který zmínil zejména finanční situaci. Následovaly dotazy jak na brig. gen, Slavíka, tak i na ostatní přítomné hosty.

Následovala prezentace společnosti ERGO – DAS, pojišťovny právní ochrany, kterou představil Mgr. Radek Dufek, advokát DAS. V rámci prezentace nabídl pojištění právní ochrany pro členy Unie bezpečnostních složek. Uvedená nabídka byla za strany Shromáždění předsedů Unie BS odmítnuta, protože by znamenala navýšení členských příspěvků.

Druhou prezentací bylo vystoupení Petra Bažila ze společnosti O2 Family, který nabídnul program mobilních a datových tarifů pro členy Unie bezpečnostních složek. Předmětná nabídka byla přijata a aktuální leták bude distribuován přes koordinátory a předsedy základních organizací Unie bezpečnostních složek.

Právní pomoc pro Unii bezpečnostních složek zajišťuje advokát Mgr. Václav Strouhal, s jehož prací panuje všeobecná spokojenost. Klienty, které zastupuje, jsou spokojeni a nebyla žádná negativní odezva.

Byl rovněž pokus o navázání spolupráce s ČMKOS, která nebyla vyslyšena. Předseda Zdeněk Drexler opakovaně žádal o setkání s Josefem Středulou, prostřednictvím jeho kanceláře. Ani jeden pokus nebyl úspěšný. Z uvedeného důvodu bylo rozhodnuto, že další spolupráce s ČMKOS realizována nebude.

K 31.10.2017 byla ukončena spolupráce se společností Kooperativa. Od 01.11.2017 započala v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli spolupráce s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.

Dne 10.11.2017 bude předsedou Zdeňkem Drexlerem za Unii BS a panem JUDr. Jaroslavem Zemanem za občanské sdružení Veterán Policie České republiky podepsána smlouva o spolupráci.

Rovněž bylo uvedeno, že u Unie bezpečnostních složek vznikly nové základní organizace a došlo k navýšení členské základy. Stejně tak prezentace Unie BS je na velmi dobré úrovni. Přístupy na web jsou v počtu přes 10.000 měsíčně a profil Unie bezpečnostních složek na sociální síti Facebook výrazně dominuje nad obdobnými organizacemi.

Předseda Unie BS Zdeněk Drexler, po schválení Výkonným výborem Unie BS, podpořil projekt „Nesoudíme. Pomáháme.“, který podporuje matky s nechtěnými dětmi. Uvedená podpora byla realizována natočením krátkého videospotu, který bude zveřejněn na web iniciativy „Nesoudíme. Pomáháme.“

Následovaly další organizační záležitosti v rámci Unie bezpečnostních složek, které jsou součástí zápisu Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek, jež bude, spolu s Usnesením SHP Unie BS, rozeslán výkonnému výboru, koordinátorům a předsedů, základních organizací.

Unie bezpečnostních složek děkuje panu řediteli Akademie Vězeňské služby České republiky, kterým je plk. Ing. František VLACH, Ing-Paed IGIP, který nám umožnil využít prostory.

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings