Jednání Unie bezpečnostních složek s vedením Policie ČR

Dne 11. července 2017 proběhlo v dopoledních hodinách jednání zástupců Unie bezpečnostních složek, kterou zastupovali – Zdeněk Drexler (předseda Unie BS), Aleš Lehký (předseda VV Unie BS – PČR) a Martin Štráfelda (místopředseda VV Unie BS – PČR). Policejní prezidium reprezentovali – genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý (policejní prezident), brig.gen. Mgr. Martin Vondrášek (1. náměstek PP), brig.gen. Ing. Petr Petřík (náměstek PP pro ekonomiku), plk. Mgr. Miloš Bednařík (ředitel kanceláře PP) a zástupci tiskového odboru kpt. Mgr. Iveta Skupien a plk. Mgr. Jozef Bocán.

Po krátkém přivítání, kdy policejní prezident zopakoval, že je rád za navázanou spolupráci s Unií bezpečnostních složek, zhodnotil některé aktuální skutečnosti. Tyto se týkaly zejména nových výstrojních součástek, u kterých vnímá, že není reálné dodat všechny najednou, nicméně je snaha dodat vše co nejdříve to bude možné. Dále hovořil o schválené Koncepci rozvoje policie pro roky 2017 – 2022. Za úspěch považuje jednorázové navýšení tarifních tabulek od 01.07.2017 o 10%. Následovaly informace o vládním schválení navýšení SSM pro kyberkriminalitu.

Představen byl nový formát Základní odborné přípravy, kdy nováček by měl absolvovat nejprve 1 měsíc výcviku, který bude realizován na Policejní akademii ČR v Praze, následovat bude 6 měsíců studia na středních policejních školách, následně 3 měsíce praxe na útvaru v rámci „domovského“ krajského ředitelství, po kterých se policista vrátí k absolvování závěrečných zkoušek. Základní odborná příprava by měla sloužit jako příprava univerzálního policisty, jehož specializace se bude rozvíjet v dalších fázích služby.

V souvislosti s novou koncepcí ZOP by se měla zlepšit střelecká příprava, která v současné době není na požadované úrovni.

Balistická ochrana je jedno z témat, kterým se Unie bezpečnostních složek dlouhodobě intenzivně věnuje. Zde zajímalo zástupce Unie BS, jaké jsou v této oblasti novinky. Na žádost pana poslance Zdeňka Ondráčka, byla ze strany policie zpracována systemizace balistické ochrany, která prošla dvakrát připomínkovým řízením, po kterém byla schválena a následně bude představena. Stěžejním bodem je skutečnost, že podle této koncepce bude mít každý policista základní, tzv. skrytou balistickou ochranu a dále podle zařazení a specializace může být vybaven tzv. těžkou balistikou. O uvedené Unie bezpečnostních složek usilovala již několik let, a proto toto považujeme za úspěch. Ve sporu se společností Argun, která dodala nekvalitní balistické pláty se podnikají stále další právní kroky, se kterými lze souhlasit. Vedení Policejního prezidia ČR uvedlo, že řešením do budoucna, kterým se bude předcházet problémům, je určitě změna zákona o veřejných zakázkách a jiná forma nákupu zbraní a balistiky.

Na téma platové a personální záležitosti bylo uvedeno, že k 01.06.2017 má Policie ČR podstav 1659 příslušníků, z čehož většina chybí v Praze, Středočeském kraji a u cizinecké policie. Motivačních faktorů, které může policie využít, není mnoho. Pokud se bude požadovat navýšení usilovat o průběžné navyšování platů, je třeba vždy trvat na uvedení, z jakých zdrojů finance na takové navýšení půjdou, aby nedocházelo k omezování již schváleného rozpočtu na investice apod…
Na podzim letošního roku, tedy 2017, je ve hře ještě navýšení tarifních tabulek a to jak pro příslušníky bezpečnostních složek, tak i pro občanské zaměstnance, na které Unie bezpečnostních složek také nezapomíná. Od 01.01.2019 by dále mělo dojít k navýšení zvláštního příplatku, kdy současná kategorie mající 3000 – 6000,- Kč by měla být 5000 – 10000,- Kč a také je „ve hře“ stabilizační příspěvek.

V současné době dochází k realizaci veřejné zakázky na mobilní tarify, které by pokrývaly hlasové i datové služby. Uvedené tarify by měly být představeny ještě v letošním roce a budou pouze pro příslušníky Policie ČR, nikoli pro rodinné příslušníky, jelikož se jedná o státní zakázku.

Mezi další dotazy ze strany zástupců Unie bezpečnostních složek patřila problematika prvosledových hlídek. Policejní prezident vnímá, že formát není dokonalý, nicméně jedná se oblast, která se stále rozvíjí a upravuje a finální verze by měla být ukončena současně s ukončením rozvoje Policie ČR, tedy do roku 2022. V té době se předpokládá přítomnost dvou prvosledových hlídek na Územním odboru, které budou řádně vycvičeny a vybaveny. Některé prvky z činnosti prvosledových hlídek by mělo být obsaženo už během základní odborné přípravy.

Problematika obhájce práv policistů, tedy policejního ombudsmana, je zatím otevřená. Zájemci o tento post mohou své nabídky zasílat do poloviny července. Policejní prezidium ČR si na tomto postu představuje profesionála, který bude mít právní znalosti a nebude suplovat činnost služebních funkcionářů ani odborových organizací.

Policejní prezident byl dále upozorněn na skutečnost, že stále dochází k výkonu jednočlenných hlídek, a to zejména v nočních hodinách. K tomuto policejní prezident řekl, že to je nepřijatelné a pokud mají policisté takovou službu nařizovanou, mohou tuto informaci sdělit zástupcům Unie bezpečnostních složek a tito budou dále komunikovat s vedením policie tak, aby došlo k nápravě.

Dodržování přestávek během „12“ nebo „24“ hodinových služeb má být policistům, dle slov policejního prezidenta, řádně umožněno v souladu se zákonem. Není přípustné, aby byl policista např. v terénu, kde není možné čerpat přestávku na odpočinek a bylo mu přesto vykázáno 11 hodin z 12 nebo 22 z 24. Na danou problematiku upozorní policejní prezident na poradě s krajskými řediteli a opět, pokud se takové skutečnosti dějí, je možné je řešit cestou Unie BS.

Fond kulturních a sociálních potřeb bude v nejbližší době další téma k diskuzi. Pokud by se našel průsečík názorů, hodné řešení, které bude reálně financovatelné, mohla by být varianta např. „osobních kont“ napříč celou republikou. K této diskuzi budou odborové organizace přizvány.

Problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) považuje vedení policie již z historického hlediska za nesprávně uchopené. Policejní prezident navrhl setkání s odborovými organizacemi, kde by se navrhl systém činnosti osob odborně způsobilých, kdy činnost na poli BOZP by se nezužovala pouze na namátkové kontroly, jak je tomu mnohdy dosud, ale na průběžnou činnost v oblasti BZOP. Odborové organizace budou mít možnost dodat svého zástupce, který se bude dané problematice věnovat.

Na závěr bylo konstatováno, že do konce letního období dojde k dalšímu setkání, kde budou některá témata „dotažena“ do konce a další budou dále diskutována. Všichni přítomní se shodli na tom, že vzájemným dialogem lze pomoct příslušníkům v přímém výkonu služby, ale i občanským zaměstnancům.

Foto: Oddělení tisku a prevence PP ČR
Některá témata byla při jednání uvedena, ale vzhledem ke skutečnosti, že je k nim potřeba změna zákona o služebním poměru, padla shoda, že na takových tématech se bude dále postupně pracovat s tím, že při vzájemné shodě, budou tato „tlačena“ do příští novely zákona o služebním poměru.

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings