Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek si zvolilo nové vedení

Ve dnech 04. – 05. května 2017 proběhlo Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek, kterému dne 03. května 2017 předcházelo jednání Výkonného výboru Unie bezpečnostních složek. Předmětná jednání měla jeden hlavní společný jmenovatel, kterým byla volba nového vedení Unie bezpečnostních složek. Současné vedení mělo mandát na roky 2013 – 2017, a tedy bylo potřebné stanovit mandát pro roky 2017 – 2021.

První den Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek zahájil současný předseda Zdeněk Drexler, kdy po prvotních oficialitách předal slovo předsedovi volební komise, který následně zorganizoval volby předsedy a výkonného výboru Unie bezpečnostních složek. Po řádně provedených volbách mandát na roky 2017 – 2021 získali:


  • Předseda Unie bezpečnostních složek: Bc. Zdeněk DREXLER

 • Výkonný výbor Unie bezpečnostních složek:
  • pro PČR:
                 Mgr. Aleš LEHKÝ – předseda
                 Ing. Bc. Martin ŠTRÁFELDA, místopředseda
                 Miroslav MROŠČÁK, místopředseda
  • pro HZS:
                  Ing. Pavel MICHAJLOVIČ – předseda
                  Petr JANOTA, místopředseda
                  Jiří FRANZ, místopředseda
  • pro VS:
                  Leoš STEJSKAL – předseda
                  Karel SMÍŠEK, místopředseda
                  Jan ŠULC, místopředseda
  • pro MěP:
                  Richard KRBEK – předseda
                  Vratislav NOVÁK, místopředseda

Po volbě vystoupil první host, kterým byl ing. Jiří Kohout, který je jedním z iniciativy „Výsluha versus právní stát“. Jiří Kohout vyzdvihl spolupráci s Unií bezpečnostních složek, která byla podle něj naprosto skvělá a byla velkou podporou. Výsledkem činnosti této „iniciativy“ bylo zrušení zdanění výsluh na sklonku roku 2016.

Dalšími hosty byli policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, jeho první náměstek briggen. Mgr. Martin Vondrášek, ředitel kanceláře Policejního prezidenta ČR plk. Mgr. Miloš Bednařík a tisková mluvčí kpt. Mgr. Iveta Martínková. Policejní prezident pozdravil přítomné a poblahopřál nově zvolenému vedení Unie bezpečnostních složek. Pohovořil o úspěších vedení Policie České republiky a zmínil vzájemnou komunikaci mezi vedení Policie ČR a odborovými organizacemi. Zmínil také personální a finanční situaci u Policie ČR, nedostatky u tohoto bezpečnostního sboru, shrnul problematiku uniforem a zmínil představy do budoucna týkající se alespoň střednědobého výhledu.

První náměstek briggen. Mgr. Martin Vondrášek zhodnotil stav od posledního Shromáždění předsedů Unie BS, kdy vedení Policie ČR pracuje na podnětech Unie bezpečnostních složek. Některé podněty byly vyřešeny, na dalších se průběžně pracuje.

Za Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR navštívil Shromáždění předsedů Unie BS náměstek generálního ředitele pro řízení lidských zdrojů plk. Mgr. Josef Slavík. Pohovořil na aktuální témata u Hasičského záchranného sboru ČR, kdy zmínil personální situaci u HZS ČR, kdy naplněnost sboru se předpokládá v roce 2019. Zmínil také rozpočet HZS ČR, který je součástí rozpočtu Ministerstva vnitra ČR (kapitola 314) a dále zodpověděl otázku týkající se finančního zabezpečení HZS ČR.  Náměstek Slavík také zhodnotil stav výstrojních součástek. Poukázal na problém veřejných zakázek, zhodnotil stav zdravotní vyhlášky a zhodnotil katalog specifických služebních činností. Na závěr pohovořil o financích, které budou použity na navýšení 10 % do tarifních tříd od 01. 07. 2017.

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR zastupoval ředitel kanceláře generálního ředitele Vězeňské služby ČR mjr. Mgr. Jiří Dolejší. Na úvod vyřídil zdravici od generálního ředitele Vězeňské služby ČR briggen. Mgr. Petra Dohnala, který byl v době Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek na služební cestě v Rakousku. Uvedl, že Vězeňská služba ČR v současné době řeší vnitřní diferenciaci věznic. Pohovořil o spolupráci s Unií bezpečnostních složek v tom smyslu, že odborové organizace jsou brány jako partneři. Nabídl, že v případě potřeby se na něj můžou zástupci odborů obrátit. Následně uvedl, že Vězeňská služba ČR získá finanční prostředky na zaměstnance od 01.01.2018. Unie bezpečnostních složek se také podílela na změnách ve Fondu kulturních a sociálních potřeb. V následujícím období se Unie bezpečnostních složek bude podílet na vzniku nové kolektivní dohody. Vězeňská služba ČR se bude do budoucna snažit o lepší prezentaci svých příslušníků, kteří vnikají v různých oblastech. Vězeňská služba ČR řeší, podle slov mjr. Dolejšího, personální nedostatek příslušníků.

V dalších blocích Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek byly dovoleny i všechny další orgány Unie bezpečnostních složek a dále pak byly projednány různé interní záležitosti této odborové organizace, které budou dále distribuovány prostřednictvím webu http://www.uniebs.cz, popř. cestou předsedů základních organizací, popř. koordinátorů Unie bezpečnostních složek.

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings