Zástupci Unie bezpečnostních složek na Ministerstvu financí ČR

V ranních hodinách dne 06. března 2017 došlo k setkání zástupců Unie bezpečnostních složek (Zdeněk Drexler – předseda Unie BS, Aleš Lehký – koordinátor Unie BS pro hl. m. Praha) s ministrem financí ing. Andrejem Babišem a jeho spolupracovníky, mezi kterými byl i zpracovatel připomínek k navýšení tarifních tabulek ing. Ondřej Štika.

Na úvod setkání poděkovali zástupci Unie bezpečnostních složek ministru financí Andreji Babišovi, že našli shodu s ministrem vnitra Milanem Chovancem a rozhodli o navýšení tarifních tabulek o 10 %. Zároveň s tím také uvedli, že postup však měl být opačný, a to návrat 10 % odebraných vládou Petra Nečase k 01.01.2011, ihned v roce 2013, kdy současná vláda započala svou činnost a následně postupně navyšovat tarify s ohledem na inflaci a další okolnosti.

Následně bylo kvitováno, že se setkání účastní i pan ing. Štika, který je podepsán pod připomínkami ministerstva financí k navýšení tarifních tabulek o 10 %, neboť uvedené skutečnosti v jeho práci považuje jak Unie BS, tak i příslušníci bezpečnostních sborů za velmi nepřesné a zavádějící a jako takové by je rádi zástupci Unie BS objasnili, a to (ve stručnosti) následovně:

  • není možné aktuálně jakkoli zasahovat do výsluhových příspěvků, neboť to by znamenalo exodus příslušníků (připomenuta byla léta 2008 – 2010, kdy došlo k velké vlně odchodů díky MV Ivanu Langerovi a jeho „generačnímu špuntu“)
  • nelze srovnávat policisty Policie ČR se strážníky Městských a obecních policií
  • některé uvedené benefity nelze brát dogmaticky tak, jak jsou napsané, neboť na ně někteří příslušníci nedosáhnou
  • výsluhové příspěvky jsou v největší míře vypláceny ve dvou kategoriích, a to 5.000,- Kč – 10.000,- Kč a následně 10.000,- Kč – 15.000,- Kč – z uvedeného vyplývá, že jakékoli zásahy do výsluhových příspěvků by pravděpodobně znamenaly negativní dopady na řadové příslušníky a výsluhy, vyplácené ve výši nad 50.000,- Kč jsou nemorální, nicméně jedná se o několik jednotlivých případů. Výpočet výše výsluhového příspěvku lze regulovat dodržováním příslušných IAŘ služebními funkcionáři, čímž nemusí tedy dojít k regulaci zákonem, ze které mají příslušníci bezpečnostních sborů obavy

Jak Andrej Babiš, tak i Ondřej Štika uvedli, že materiál nebyl zamýšlený jako finální verze čehokoli. Jednalo se o materiál do diskuze, kterým chtělo ministerstvo financí poukázat zejména na skutečnost, že není možné, aby zástupci jakéhokoli ministerstva přišli tzv. „s nataženou rukou“ a jen čerpali financi, aniž by se pokusili pracovat s finančními zdroji a rezervami ve vlastním resortu. V daném případě by ministerstvo financí nemuselo existovat. Zmíněny byly kupříkladu investice, které jsou u Policie České republiky podhodnocené a další finanční kapitoly mají rovněž rezervy. Proto bylo ministerstvo vnitra předmětným materiálem „vyzváno“ k zamyšlení se nad vlastními zdroji. Ondřej Štika projevil zájem o finanční problematiku v souvislostech, jak obecnějších, tak i konkrétních, např. proplácení „150“ hodin. V návaznosti na uvedenou problematiku byla dohodnuta spolupráce s tím, že ze strany Unie bezpečnostních složek lze poskytnout informace o reálném stavu v bezpečnostních sborech, nikoli pohledem přes „růžové brýle“.

Na závěr se zástupci Unie bezpečnostních složek dotazovali na plánovaný rozpočet pro rok 2018 s ohledem na finanční dopady do tarifních tabulek příslušníků bezpečnostních sborů. Na uvedenou otázku neodpověděl ministr financí Andrej Babiš zcela jednoznačně, nicméně naznačil, že v daném rozpočtu by se mohla projevit opětovná změna v tarifních tabulkách směrem nahoru. Pracovníci ministerstva financí byli také upozorněni, že naprosto zoufale jsou finančně ohodnoceni civilní zaměstnanci bezpečnostních sborů. U těchto osob není výplata naprosto  vůbec konkurence schopná.


Unie bezpečnostních složek vyjadřuje jisté obavy, zda nalezením finančních rezerv z investic a provozních nákladů Policie České republiky, nemůže dojít k vyčerpání těchto položek a tím zda nemůže nastat situace, že z hlediska provozních nákladů budou mít např. policisté vyšší tarifní mzdy, ale nebude na benzín a pod… Stejně tak je třeba investovat do bezpečnostních sborů a opět Policie České republiky má investiční rozpočet velmi chatrný a naprosto neodpovídá reálným potřebám příslušníků.

Výsluhové příspěvky jsou neustále více či méně terčem některých osob se snahou je regulovat. V současné době stále existuje záruka, že do výsluhových příspěvků se žádným způsobem zasahovat nebude. Unie bezpečnostních složek bude situaci preventivně bedlivě sledovat a pokud by existoval jakýkoli náznak směřující ke změnám ve výsluhových příplatcích, budeme o tomto informovat a zcela jednoznačně zaručujeme, že nepodpoříme žádnou změnu, která by měla negativní dopad na řadové příslušníky bezpečnostních sborů. Považujeme za důležité, aby příslušníci bezpečnostních sborů měli alespoň nějakou jistotu a nemuseli se zbytečně stresovat.

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings