Unie BS a NOS PČR na jednání podvýboru pro Policii ČR

paragrafDnes 16. listopadu 2016 se uskutečnila 35. schůze výboru pro bezpečnost Parlamentu ČR, Poslanecké sněmovny, které se za NOS PČR účastnil Bc. Zdeněk Bartoň.

 

Programem jednání byly následující body:

 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – jednání bylo uzavřeno (nutná bezpečnostní prověrka),
 • Návrh státního rozpočtu pro rok 2017 – kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv. Zde se jednalo o navýšení rozpočtu o nákup pohotovostních zásob, které mimo jiné využívají složky IZS při krizových a mimořádných událostech,
 • Navýšení kapitoly 376 – GIBS, požadavek o navýšení rozpočtu GIBS o cca 107 mil Kč. Zejména na obnovu služebních dopravních prostředků, zvýšení bezpečnosti areálu, nákup PC a NTB s certifikací, nákup defenzivní techniky, poddimenzované stavy a platy příslušníků a zaměstnanců GIBS (požadavek o navýšení platu příslušníka GIBS o 10 tis. Kč měsíčně a zaměstnance GIBS o 5 tis. Kč měsíčně, to je cca 80% požadavku o navýšení kapitoly rozpočtu GIBS),
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který byl projednán s pozměňovacím návrhem,
 • Vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů nebyl projednán a byl přesunut na nejbližší jednání,

Po skončení výboru pro bezpečnost následovala 14. schůze podvýboru pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby, které se díky pozvánce poslance JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. za NOS PČR účastnil JUDr. Milan Štěpánek a Bc. Zdeněk Bartoň, za Unii bezpečnostních složek Bc. Zdeněk Drexler. Programem jednání byly tyto body:

 • Problematiku balistické a protiúderové ochrany představil ředitel Správy logistického zabezpečení Mgr. Jaromír Bischof a zástupce Odboru veřejných zakázek Martin Šlemr. Jmenovaní uvedli, že se podařilo „vysoutěžit“ za finanční pomoci tzv. „Švýcarských fondů“ protiúderové komplety „3 v 1“. Tento komplet zahrnující ochranu balistickou, protiúderovou a zároveň taktickou vestu si oba zástupci pochvalovali jako povedený projekt. V tom jim bylo zásadně oponováno předsedou Unie bezpečnostních složek Zdeňkem Drexlerem, který upozornil na průběžné změny v technické specifikaci, která je součástí zadávací dokumentace. V té došlo ke snížení některých zásadních požadavků. Tuto argumentaci podpořil i předseda Podvýboru pro Policii ČR, obecní policie a bezpečnostní služby, pan JUDr. Phdr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. Na uvedené argumenty nedokázali jmenovaní odpovědět s tím, že se jedná o příliš konkrétní informace. Stejně tak zástupci PP uvedli, že jsou nedostatky v balistické ochraně policistů zařazených na SPJ a v prvosledových hlídkách. Do června 2017 by měla být předložená systemizace balistické ochrany. V současné době sice existuje, ale v zastaralé podobě.
 • Při zpracování technických specifikací se, dle slov zástupců policejního prezidia, policie opírá o odborné pracovníky. Toto rovněž Zdeněk Drexler rozporoval s tím, že práce odborníků není odváděna v patřičné kvalitě, neboť se setkal s technickou specifikací, kde v různých bodech téže specifikace si jednotlivé požadavky odporovaly a tím dodavatel není schopen určit, co přesně policie požaduje.
 • Neméně důležitou informací je odstoupení ze strany Policejního prezidia Policie ČR od smlouvy se společností Argun s. r. o. S uvedeným krokem Unie bezpečnostních složek souhlasí, neboť jsme opakovaně upozorňovali na možnou nekvalitní balistickou ochranu, a pokud Policejní prezidium Policie ČR vyhodnotilo na základě své činnosti, že nekvalitní balistická ochrana pochází od společnosti Argun s. r. o., pak považujeme krok Policejního prezidia Policie ČR za logický a správný.
 • V nejbližší době by měl být také testován balistický oděv pro služební psy
 • Novela zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kde zástupci MV uvedli, že novela je prioritou vlády a ministerstva vnitra. Na novele se podílela pracovní skupina se zástupci odborových organizací (NOS PČR a Unie BS). Novelu projednala koaliční rada vlády a probíhá vypořádání připomínek. Kompletní materiál novely bude předložen do sněmovny do konce listopadu 2016. Překládaná novela obsahuje pouze zavedení zkušební doby v délce 6 měsíců, úprava služebního postupu pro příslušníky se středoškolským vzděláním, zastupování na služebním místě příslušníkem ve stejné služební hodnosti, náborový příspěvek, příplatek 25% za službu ve svátek a to nejdůležitější odstraňuje omezení maximálního počtu 150 hodin pro nařízení výkonu služby přesčas mimo dobu krizového stavu nebo mimo výjimečné případy ve veřejném zájmu. Služba přesčas tedy bude moci býti nařízena vždy, bude-li to v důležitém zájmu služby, a zásadně za ni bude poskytováno náhradní volno, popřípadě bude proplácena (nepůjde-li o krizové stavy).Na těchto bodech novely je koaliční shoda. Nic dalšího jako navrhovaná změna zvláštního příplatku není součástí novely. Nelze ovšem v rámci projednávání vyloučit poslaneckou iniciativu (zda bude ku prospěchu nebo ke škodě se uvidí). Cílem je platnost od 1.7.2017.
 • Aktuální informace o vývoji snahy Evropské komise zakázat držení zbraní. Přednesena informace o probíhajícím jednání, nesouhlasu ČR se směrnicí, probíhajících jednáních ohledně snížení dopadu této směrnice EU na ČR.

Zpracoval:

Bc. Zdeněk Bartoň za NOS PČR

Bc. Zdeněk Drexler za Unii BS

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings